Offentlige anskaffelser

Både leverandører til det offentlige og det offentlige selv må forholde seg til et omfattende og dels komplisert anbudsregelverk. Det å involvere advokat tidlig i en anskaffelsesprosess kan redusere behovet for ressurskrevende klageprosesser i etterkant.

Mange av våre kunder leverer tjenester til det offentlige, og vi har lang erfaring med å bistå i alle stadier av et slikt kundeforhold. Våre advokater hjelper både leverandører og oppdragsgiver i alle faser av anbudsprosessen, fra utforming av anbudsinnbydelser, avklaring av uklarheter til inngivelse av anbud og praktisk gjennomføring av kontraktsforhandlinger og evnt. klagesaker. Vi bistår også i tvister, både ved alminnelige rettssaker og midlertidige forføyninger.

Vi kan bistå med 

  • Bistand i forbindelse med utarbeidelse av konkurransegrunnlag og kontrakt (oppdragsgiversiden)
  • Avklaring av uklarheter i konkurransegrunnlag før tilbudsinngivelse
  • Utarbeidelse av tilbud, særlig ifm ivaretakelse av formalkrav mv.
  • Bistand i forhandlinger
  • Klageprosesser (både til oppdragsgiver selv og til Klagenemnda for offentlige anskaffelser, KOFA)
  • Midlertidige forføyninger, erstatningssøksmål mv. for de ordinære domstoler
  • Kvalitetssikring og utarbeidelse av interne anskaffelsesrutiner mv.


Våre anskaffelsesrettslige har arbeidet med offentlige anskaffelser i en årrekke, og har bl.a. særlig erfaring fra IKT- og byggebransjen. Teamet har også omfattende kompetanse innenfor tilgrensende rettsområder som konkurranserett, kontraktsrett, erstatningsrett mv.

articleCreated with Sketch.9. februar 2023

Grønnere anskaffelser

bilde av hender som holder by og tre.jpg

I desember 2022 sendte Nærings- og fiskeridepartementet på høring et forslag om skjerpede miljøkrav i offentlige anskaffelser. Bakgrunnen er regjeringens uttalte målsetting om å redusere de norske klimagass- utslippene med 55 prosent i 2030, sammenliknet med verdiene målt i 1990. En mer strategisk bruk av offentlige anskaffelser skal bidra til å nå dette målet.

articleCreated with Sketch.30. desember 2021

Praktiske tips ved deltagelse i offentlige anbud

Illustrasjon av håndtrykk og kontrakt.jpg

Det offentlige er underlagt et omfattende regelverk som regulerer innkjøpsprosesser. Regelverket stiller også store krav til de som ønsker å delta i offentlige anbudskonkurranser. Denne artikkelen gir noen helt konkrete råd inn i arbeidet med å inngi tilbud på offentlige kontrakter. Kanskje blir det din virksomhet som går av med seieren neste gang

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder Bing brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....