Marita Grønsten Fisketjønn har særlig erfaring innen tomtefeste etter å ha hatt ulike stillinger i 5 år hos Norges nest største grunneier og størst på tomtefeste, Opplysningsvesenets fond.

Marita prosederer festesaker og saker om tilstøtende rettsforhold, som for eksempel selskapsrettslige problemstillinger som kan bli vriene når man snakker om et festeforhold i bunnen. Hun bistår både festere, frembortfestere og grunneiere i festesaker, men er også spesialist på andre eiendomsrettslige problemstillinger og forvaltning av eiendom etter å ha innehatt flere stillinger i Ovf knyttet til forvaltning av tomtefeste, grunneieravdelingen og inhouse juridisk og compliance avdeling.

Utdanning

  • 2016Master i Rettsvitenskap, Universitetet i Oslo

Arbeidserfaring

  • 2023 - Fast advokat, Ræder Bing Advokatfirma AS
  • 2022 - 2023Fast advokat, Bing Hodneland advokatselskap DA
  • 2021 - 2022Advokatfullmektig, Bing Hodneland advokatselskap DA
  • 2016 - 2021Rådgiver, senior kontraktsforvalter og advokatfullmektig, Opplysningsvesenets fond
  • 2013 - 2016Studentmedarbeider, ekstrahjelp, Zacco Norway AS

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder Bing brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....