Nina Wilborn er fast advokat tilknyttet faggruppen for tvisteløsning og prosedyre.

I det daglige arbeider Nina hovedsakelig med sivile tvister for domstolene, og bistår klienter med tvisteløsning innenfor flere ulike fagfelt. Nina har erfaring som dommerfullmektig i Nedre Telemark tingrett, hvor hun opparbeidet seg bred erfaring med tvisteløsning og mekling.

Nina arbeider også i avdelingen for arbeidsliv og pensjon. Hun bistår klienter med løpende spørsmål knyttet til håndtering av ansatte, eksempelvis knyttet til omorganisering og nedbemanning, varslingssaker, og stillingsvernssaker. Hun rådgir også klienter i spørsmål knyttet til personvern, pensjon, ferie og andre ansettelsesvilkår.

Utdanning

  • 2015 - 2017Masterstudie i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo
  • 2011 - 2015Master i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen

Arbeidserfaring

  • 2023 -Fast advokat, Ræder Bing advokatfirma AS
  • 2021 - 2023Fast advokat, Advokatfirmaet Ræder AS
  • 2019 - 2021Dommerfullmektig, Nedre Telemark Tingrett
  • 2018 - 2019Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Ræder
  • 2018Juridisk prosjektmedarbeider hos McDonald’s / Food Folk Holdings Norge
  • 2016Skattelovavdelingen, Finansdepartementet
  • 2016Oppholdsavdelingen, Utlendingsdirektoratet

Annet

Nina skrev masteroppgave ved UiO med tittelen «Erververs adgang til å endre individuelle lønns- og arbeidsvilkår etter en virksomhetsoverdragelse».

Forfatter av artikler

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder Bing brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....