Etikk

LinkedIn icon

Vår historie strekker seg tilbake over mange tiår. Helt fra starten har firmaets interne leveregler vært tuftet på grunnleggende etiske retningslinjer og regler for god advokatskikk.

bilde_av_spire_i_jord.jpg

Vi behandler våre medmennesker slik vi selv ønsker å bli behandlet, og vi behandler kunder, samarbeidspartnere og motparter med respekt, ryddighet og integritet. Våre advokater setter sin ære i å være «Rædelige» og er bevisste på samfunnsansvaret som advokatrollen innebærer.

Ræder Bing har etablert et særskilt opplæringsprogram for nyansatte og gjennomfører obligatoriske internkurs for å sikre kompetanse og bevissthet knyttet til etiske problemstillinger.

Vi har også vært opptatt av å bidra til en positiv utvikling i bransjens organer. Flere av våre advokater har over lang tid bidratt til Advokatforeningens arbeid med etiske spørsmål, blant annet som medlemmer i foreningens disiplinærutvalg. Denne erfaringen trekker vi inn i vår egen virksomhet, for å sikre høy kvalitet i det løpende etikkarbeidet i selskapet.

Organisatorisk har selskapet to utvalg som har i oppgave å sikre etterlevelse av våre etiske prinsipper. Vårt kundeutvalg vurderer alle nye kunder, blant annet for å sikre at vi ikke bistår stråselskaper eller uetiske aktører. Vi vil vite hvem vår reelle oppdragsgiver er og hvilke interesser vi ivaretar.

Ræder Bing har også etablert et eget etisk utvalg. Utvalget kan ta saker til behandling på eget initiativ, men er også til disposisjon for advokatene når det er behov for å diskutere etiske problemstillinger. Etisk utvalg består av meget erfarne advokater og flere av medlemmene har erfaring fra Advokatforeningens disiplinærutvalg.

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder Bing brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....