Sammen om det

Velkommen til Ræder Bing. Her finner du ekspertise på alle sentrale forretningsjuridiske områder. Kommer du til oss, står vi sammen om det. Sammen om utfordringene og mulighetene. Sammen med deg – løser vi saken!

Hva kan vi hjelpe deg med?

articleCreated with Sketch.13. juli 2024

Likebehandling av aksjonærer ved rettede emisjoner

aksje.jpg

Likebehandling av aksjonærer er et grunnprinsipp i både norsk selskapsrett og verdipapirrett. Et utslag av likhetsprinsippet er at alle aksjer som utgangspunkt gir lik rett i selskapet. Hvis saklig begrunnet, kan imidlertid kravet om likebehandling fravikes. Et av de områdene hvor kravet om likebehandling oftest fravikes, er når børsnoterte selskaper innhenter ny og frisk kapital – ved gjennomføringen av rettede emisjoner.

articleCreated with Sketch.4. juli 2024

Omplasseringsplikt før oppsigelse grunnet arbeidstakers forhold?

iStock-1310796178-modified-fbc1ae00-ad46-4cd8-849e-ff34b31a178d.jpg

De fleste arbeidsgivere er godt kjent med begrepet «annet passende arbeid» og forbinder gjerne dette med nedbemanningssituasjoner. Høyesterett har derimot i en rykende fersk dom uttalt at omplasseringsplikten også kan gjelde når arbeidstaker ikke fungerer, før det fattes beslutning om oppsigelse begrunnet i arbeidstakers forhold.

articleCreated with Sketch.25. juni 2024

Omregulering av eiendom og håndtering av reguleringsrisiko innen turistnæringen

Lofoten bilde til presentasjon.jpg

Økende turisme, endret reisemønster og nye konsepter vokser frem i Norge, både på grunn av den lave kronekursen, men også ekstremvarmen som ser ut til å herje i Europa også denne sommeren. I hvilken grad vil dette gi en smittende synergi over til en prøvet eiendomsbransje? Endret behov for bruk av eiendom eller utvidelse av eksisterende bebyggelse vil forutsette omreguleringer. Da er det viktig å ha kontroll på reguleringsrisikoen.

articleCreated with Sketch.17. juni 2024

Konsekvenser av å gi uriktige opplysninger til forsikringsselskapet

forsikring.jpg

Ifølge Finans Norge Forsikringsdrifts svindelrapport for 2023, avdekket forsikringsselskapene i fjor forsikringssvindel for svimlende 491 millioner kroner. En ny dom fra Høyesterett bidrar til klargjøring av vilkårene for at et forsikringsselskap kan påberope svikaktig opptreden fra sikrede, og derved avslå forsikringskravet.

Podkast 🎧 Råd om rett

Rangeringer og anerkjennelse

CHAMBERS_generell_dark.jpg

Flere av våre advokater er gjengangere når det lages rangeringer og overbringes utmerkelser i advokatbransjen.

Kunde i Ræder Bing

Anne_gro_enger.jpg

Hos Ræder Bing har vi fokus på deg og din sak. Vi etablerer partnerskap gjennom tett oppfølging, og tillit gjennom veloverveide strategiske råd som tjener dine interesser. Sammen med deg er vi kloke, kreative og konstruktive.

Her finner du siste oppdaterte informasjon om hvordan Ræder Bing advokatfirma håndterer personopplysninger.

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder Bing brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....