Aktuelt

Her finner du du nyttig lesestoff fra vårt faglige perspektiv. Vi holder deg oppdatert innenfor din sektor eller fagområde, på de til enhver tid aktuelle lovendringer og juridiske problemstillinger som når dagsorden.

Lytt til "Råd om rett" - våre siste podkaster finner du her 🎧

 

 • Flytte til Norge?

  articleCreated with Sketch.20. juli 2024

  De norske skattereglene har vært heftig debattert i forbindelse med emigrasjon. For utlendinger som oppholder seg i Norge, kan de samme reglene bli en felle.

 • Likebehandling av aksjonærer ved rettede emisjoner

  articleCreated with Sketch.13. juli 2024

  Likebehandling av aksjonærer er et grunnprinsipp i både norsk selskapsrett og verdipapirrett. Et utslag av likhetsprinsippet er at alle aksjer som utgangspunkt gir lik rett i selskapet. Hvis saklig begrunnet, kan imidlertid kravet om likebehandling fravikes. Et av de områdene hvor kravet om likebehandling oftest fravikes, er når børsnoterte selskaper innhenter ny og frisk kapital – ved gjennomføringen av rettede emisjoner.

 • Nye krav til stiftelsers navn

  articleCreated with Sketch.8. juli 2024

  Fra 1. juli 2024 blir det et krav at alle stiftelser skal ha ordet «stiftelse» eller forkortelsen «STI» i navnet.

 • Omplasseringsplikt før oppsigelse grunnet arbeidstakers forhold?

  articleCreated with Sketch.4. juli 2024

  De fleste arbeidsgivere er godt kjent med begrepet «annet passende arbeid» og forbinder gjerne dette med nedbemanningssituasjoner. Høyesterett har derimot i en rykende fersk dom uttalt at omplasseringsplikten også kan gjelde når arbeidstaker ikke fungerer, før det fattes beslutning om oppsigelse begrunnet i arbeidstakers forhold.

 • Sommervikarer – hva må arbeidsgiver huske på?

  articleCreated with Sketch.1. juli 2024

  Endelig er sommeren her og i disse dager starter mange sommervikarer i jobb. Det er da viktig at arbeidsgiver overholder kravene som stilles til slike ansettelser. Hvis ikke kan det bli kostbart.

 • Omregulering av eiendom og håndtering av reguleringsrisiko innen turistnæringen

  articleCreated with Sketch.25. juni 2024

  Økende turisme, endret reisemønster og nye konsepter vokser frem i Norge, både på grunn av den lave kronekursen, men også ekstremvarmen som ser ut til å herje i Europa også denne sommeren. I hvilken grad vil dette gi en smittende synergi over til en prøvet eiendomsbransje? Endret behov for bruk av eiendom eller utvidelse av eksisterende bebyggelse vil forutsette omreguleringer. Da er det viktig å ha kontroll på reguleringsrisikoen.

 • Hva kan vi lære av Mondelēz?

  articleCreated with Sketch.24. juni 2024

  Den internasjonale sjokoladegiganten Mondelēz har fått milliardgebyr av EU-kommisjonen for å pålegge sine forhandlere restriksjoner på videresalg over landegrensene. Saken er ikke oppsiktsvekkende i seg selv, men kan være en nyttig påminnelse om at slike restriksjoner faktisk er forbudt (også i Norge).

 • Konsekvenser av å gi uriktige opplysninger til forsikringsselskapet

  articleCreated with Sketch.17. juni 2024

  Ifølge Finans Norge Forsikringsdrifts svindelrapport for 2023, avdekket forsikringsselskapene i fjor forsikringssvindel for svimlende 491 millioner kroner. En ny dom fra Høyesterett bidrar til klargjøring av vilkårene for at et forsikringsselskap kan påberope svikaktig opptreden fra sikrede, og derved avslå forsikringskravet.

 • Nye partnere i Ræder Bing

  articleCreated with Sketch.13. juni 2024

  Vi er stolte over å ønske to nye partnere velkommen, begge fra egne rekker. Aleksander Monsen og Øyvind Bjørnstad tiltrer 1. juli 2024.

 • Usikkerhet knyttet til parkeringsnorm

  articleCreated with Sketch.10. juni 2024

  Kommunaldepartementet har i tolkningsuttalelse nylig konkludert med at en reguleringsbestemmelse som viser til kommunens til enhver tid gjeldende norm for parkering, er ugyldig. Hvilke konsekvenser får dette når det gjelder krav til opparbeidelse av parkeringsplasser på byggetomter?

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder Bing brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....