Aktuelt

Her finner du du nyttig lesestoff fra vårt faglige perspektiv. Vi holder deg oppdatert innenfor din sektor eller fagområde, på de til enhver tid aktuelle lovendringer og juridiske problemstillinger som når dagsorden.

Lytt til "Råd om rett" - våre siste podkaster finner du her 🎧

 

 • Usikkerhet knyttet til parkeringsnorm

  articleCreated with Sketch.10. juni 2024

  Kommunaldepartementet har i tolkningsuttalelse nylig konkludert med at en reguleringsbestemmelse som viser til kommunens til enhver tid gjeldende norm for parkering, er ugyldig. Hvilke konsekvenser får dette når det gjelder krav til opparbeidelse av parkeringsplasser på byggetomter?

 • Husk! Nye krav til innhold i arbeidsavtaler fra 1. juli 2024

  articleCreated with Sketch.6. juni 2024

  I løpet av 2024 har det kommet flere nye lovendringer innen arbeidsmiljøloven, bl.a. nye krav til innholdet i arbeidsavtaler og bruk av konsulenter. Her oppsummerer vi kort de viktigste kravene.

 • Risikoene ved å leie ut i påvente av salg

  articleCreated with Sketch.3. juni 2024

  I nedgangstider kan det ofte ta tid å selge en bolig, og det gjelder særlig i områder utenfor de større byene. For mange som allerede har kjøpt en ny bolig, kan det bli en økonomisk utfordring å eie to boliger. I slikt tilfelle kan det være aktuelt å leie ut boligen for å få inntekter til å finansiere gjelden for to boliger. Hva er risikoene ved slik utleie?

 • Hanna Norum og Espen Komnæs blir nye partnere i Ræder Bing

  articleCreated with Sketch.1. juni 2024

  Vi har gleden av å ønske Hanna Norum og Espen Komnæs velkommen som nye partnere i Ræder Bing.

 • Endelig forslag til ny anskaffelseslov er lagt frem

  articleCreated with Sketch.28. mai 2024

  Torsdag 16. mai 2024 kom andre delutredning til ny lov om offentlige anskaffelser. Delutredningen omhandler primært styrkede håndhevingsregler, avklaringer knyttet til erstatning og avvisning, hensynet til SMB, samt sikkerhet og beredskap. Fristen for innspill er 16. august 2024.

 • Andre delutredning om ny anskaffelseslov

  articleCreated with Sketch.27. mai 2024

  Hva er de viktigste nyhetene i lovforslaget som vil endre anskaffelsesregelverket i Norge?

 • Oslo og Bærum slipper de fryktede monstermastene – hva nå?

  articleCreated with Sketch.19. mai 2024

  Etter en langvarig prosess har Energidepartementet endelig truffet en avgjørelse om de omstridte "monstermastene" i Oslo og Bærum. Nylig kunngjorde energiminister Terje Aasland at den nye kraftledningen mellom Bærum og Oslo skal legges i bakken, noe som markerer slutten på en langvarig strid om høyspentmastene mellom Hamang i Bærum og Smestad i Oslo.

 • Revidert nasjonalbudsjett

  articleCreated with Sketch.14. mai 2024

  Støre-regjeringen la i dag frem revidert nasjonalbudsjett. Regjeringen varsler at den midlertidige ekstra arbeidsgiveravgiften som ble innført i statsbudsjettet for 2023 avvikles fra 1. januar 2025. Utover dette foreslås det kun mindre endringer i skatte- og avgiftsreglene.

 • Fradragsføring av tap på utestående fordringer

  articleCreated with Sketch.13. mai 2024

  Et økende antall konkurser medfører at flere ikke mottar betaling for utestående fordringer, f. eks. der du utfører oppdrag gjennom enkeltpersonforetaket ditt og oppdragsgiver går konkurs. I slike tilfeller kan det være aktuelt å tapsføre hele eller deler av fordringen i skattemeldingen.

 • Muntlige avtaler i entrepriseretten

  articleCreated with Sketch.6. mai 2024

  Mange bygg blir helt eller delvis oppført, vedlikeholdt eller rehabilitert uten at det foreligger en skriftlig avtale mellom partene. Manglende skriftlig avtale kan ofte medføre tvist om hva som er avtalt. Agder lagmannsrett har nylig avsagt en dom, som fremhever viktigheten av tydelige og skriftlige avtaler i entrepriseforhold.

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder Bing brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....