Aktuelt

Her finner du du nyttig lesestoff fra vårt faglige perspektiv. Vi holder deg oppdatert innenfor din sektor eller fagområde, på de til enhver tid aktuelle lovendringer og juridiske problemstillinger som når dagsorden.

Lytt til "Råd om rett" - våre siste podkaster finner du her 🎧

 

 • Nakne babyer, barneskuespillere og samtykkekompetanse

  articleCreated with Sketch.15. april 2024

  Foreldre har en vid adgang til å inngå avtaler på vegne av egne barn. Når barn deltar i film- og TV-produksjoner, er det foreldrene som har samtykket til at de kan delta og avbildes. Men hvor går grensene for hva foreldrene kan samtykke til, og hva skjer om barnet er uenig med beslutningen når det selv er blitt myndig?

 • Bærekraft og bruktsalg: Et skritt i riktig retning med foreslåtte endringer i brukthandellova

  articleCreated with Sketch.12. april 2024

  En økonomi med sirkulære verdikjeder er hot, «bruk og kast»-mentalitet er not. Dette har også politikerne fått med seg, og et steg på veien for et mer bærekraftig samfunn er de foreslåtte endringene i loven som regulerer virksomhet med brukte og kasserte ting (brukthandellova).

 • Kan styret ignorere ulovlige årsmøtevedtak?

  articleCreated with Sketch.8. april 2024

  Vi er på vei inn i høysesongen for årsmøter og generalforsamlinger i eierseksjonssameier og borettslag. Hva kan styret gjøre hvis flertallet av eiere fatter et ulovlig vedtak?

 • Meld din skade i tide

  articleCreated with Sketch.28. mars 2024

  Når en skade skjer, er det nyttig å være forsikret. Det er imidlertid noen spilleregler som må følges for å få glede av forsikringen. Blant disse er reglene om melding av skade, eller meldefristreglene. Om forsikringsselskapet ikke får varsel i tide, kan dekningen falle bort. Som et grunnprinsipp er dette enkelt og forståelig, men reglene byr på noen utfordringer som kan være overraskende.

 • Ræder Bing rangert i Legal 500 for 2024

  articleCreated with Sketch.28. mars 2024

  Legal 500- resultatene er akkurat offentliggjort. Det internasjonalt anerkjente rangeringsbyrået rangerer Ræder Bing på flere fagområder. Vi er stolte over at flere av våre advokater er anerkjent innen sine fagfelt.

 • Ny lov om kryptoeiendeler

  articleCreated with Sketch.26. mars 2024

  Finansdepartementet har sendt på høring et høringsnotat utarbeidet av Finanstilsynet om gjennomføring i norsk rett av regler som tilsvarer EUs forordning om markeder for kryptoeiendeler (MiCA), samt forordning om informasjon som skal følge pengeoverføringer og overføringer av visse kryptoeiendeler (TFR II).

 • Forslag om endringer i arbeidsgivers håndtering og betaling av forskuddstrekk

  articleCreated with Sketch.26. mars 2024

  Finansdepartementet foreslår endret forfallstidspunkt for forskuddstrekk og avvikling av skattetrekkskonto. Det foreslås at trekket betales til Skatteetaten samtidig med lønnsutbetalingen.

 • Nye EØS-terskelverdier for offentlige anskaffelser

  articleCreated with Sketch.25. mars 2024

  Nye og oppdaterte terskelverdier for gjennomføring av offentlige anskaffelser trådte i kraft 14. mars 2024. EØS-terskelverdiene justeres annethvert år av Europakommisjonen, og har dermed vært uendret siden 2022. Nye terskelverdier gjelder for 2024-2026.

 • Innstramning i utflyttingsskatten

  articleCreated with Sketch.25. mars 2024

  Finansdepartementet la denne uken fram forslag til ytterligere innstramning i utflyttingsskattereglene. Forslaget innebærer endringer av gjeldende betalingsregler, virkeområde for utflyttingsskatten og beregningen av skatten.

 • Etablering av solcelleanlegg i leieforhold

  articleCreated with Sketch.16. mars 2024

  Et økende fokus på bærekraftige løsninger har satt grønn energi til næringsbygg på dagsordenen. Dette har medført et økt behov for avtaler som regulerer forholdet mellom utleier som etablerer solcelleanlegg, og leietaker som mottaker av strøm.

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder Bing brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....