Aktuelt

Her finner du du nyttig lesestoff fra vårt faglige perspektiv. Vi holder deg oppdatert innenfor din sektor eller fagområde, på de til enhver tid aktuelle lovendringer og juridiske problemstillinger som når dagsorden.

Lytt til "Råd om rett" - våre siste podkaster finner du her 🎧

 

 • Minoritetsaksjonærens posisjon i selskapet

  articleCreated with Sketch.19. februar 2024

  Utgangspunktet er at flertallet bestemmer, og at mindretallet må føye seg. Som minoritetsaksjonær er det spesielt viktig å vite hvilke medbestemmelsesmuligheter som ligger i aksjelovens minoritetsvern. I denne artikkelen gir vi en kortfattet oversikt over minoritetsvernet og det ulovfestede lojalitetsprinsippet.

 • Grunnrenteskatt på landbasert vindkraft

  articleCreated with Sketch.19. februar 2024

  19. desember vedtok Stortinget innføring av grunnrenteskatt på landbasert vindkraft, med virkning fra og med inntektsåret 2024. De endelige reglene er blitt gunstigere enn det Regjeringen først hadde lagt opp til.

 • Prosessrisikovurderinger – Kvalifisert gjetning «innpakket i glanset papir»?

  articleCreated with Sketch.12. februar 2024

  Bruken av omfattende prosessrisikovurderinger med tallmessig angivelse av prosessrisiko, er økende særlig blant mange større advokatfirmaer. Erfaringsvis får dette lett preg av å være kvalifisert gjetning «innpakket i glanset papir». Prosessrisikovurderingen presenteres derved som noe annet for klienten enn det egentlig er.

 • Hvordan balansere ytringsfriheten mot retten til personvern?

  articleCreated with Sketch.5. februar 2024

  Beskyttelse av personvern og retten til å uttrykke tanker og ideer fritt, står ofte i konflikt. Derfor oppstiller personvernregelverket et viktig unntak der personopplysninger som publiseres for journalistiske, akademiske, kunstneriske eller litterære formål er unntatt fra flere regler i GDPR. Hva er konsekvensene av dette unntaket?

 • Register over reelle rettighetshavere

  articleCreated with Sketch.29. januar 2024

  Snart må alle rapportere inn sine eiere! Regjeringen ønsker nå å innføre regler som medfører at de fleste virksomhet i Norge blir pålagt å rapportere inn sine reelle rettighetshavere til myndighetene.

 • Det koster å sette arbeid ut til en oppdragstaker som skulle vært ansatt som arbeidstaker

  articleCreated with Sketch.25. januar 2024

  Skillet mellom de som utfører arbeid som arbeidstakere og oppdragstakere har fått ny aktualitet, gjennom Eidsivating lagmannsretts dom. Lovgiver har nå tydeliggjort definisjonen på hva som karakteriserer et arbeidsgiver-arbeidstaker-forhold. I tillegg har lovgiver pålagt arbeidsgiver et skjerpet beviskrav.

 • Når bankens sikkerhet blir usikker

  articleCreated with Sketch.22. januar 2024

  En økning i betalingsmislighold blant låntakere har ført til at banker må foreta skritt for å sikre sine engasjementer.

 • Heving av boligkjøp. Utmåling av erstatning.

  articleCreated with Sketch.15. januar 2024

  Høyesterett avsa 20. desember 2023 en dom som belyser forholdet mellom erstatning for tapt verdistigning ved heving av boligkjøp, og krav om forsinkelsesrenter på erstatningskravet etter heving.

 • Nye regler om håndtering av overvann på nye byggverk

  articleCreated with Sketch.8. januar 2024

  Fra 1. januar 2024 trer det kraft nye bestemmelser om håndtering overvann i TEK og SAK.

 • Ufine ansatte på julebord – hva nå?

  articleCreated with Sketch.6. januar 2024

  Julebordsesongen er for så vidt over, men flere arbeidsgivere sliter med uheldige episoder fra julebordet som må følges opp overfor ansatte. Holder det med en medarbeidersamtale, er en advarsel nok, eller bør den ansatte vurderes sagt opp eller avskjediget?

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder Bing brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....