Aktuelt

Her finner du du nyttig lesestoff fra vårt faglige perspektiv. Vi holder deg oppdatert innenfor din sektor eller fagområde, på de til enhver tid aktuelle lovendringer og juridiske problemstillinger som når dagsorden.

Lytt til "Råd om rett" - våre siste podkaster finner du her 🎧

 

 • Ny innstramming av utflyttingsskatten

  articleCreated with Sketch.9. desember 2023

  Den 3. desember ble regjeringen og SV enige om statsbudsjettet for 2024. Enigheten innebar endringer i utflyttingsskatten. I tillegg ligger det i forliket mulige endringer i aksjonærmodellen og fritaksmetoden.

 • Skattlegging av investeringer i kryptovaluta og non-fungible tokens

  articleCreated with Sketch.7. desember 2023

  I denne artikkelen redegjør vi for skattemessige konsekvenser ved investeringer i kryptovaluta og non-fungible tokens, herunder gevinstbeskatning og tapsfradrag ved realisasjon, skatt på avkastning og formuesbeskatning.

 • Er bryggene lovlige?

  articleCreated with Sketch.5. desember 2023

  Oslo og flere andre kommuner har igangsatt en systematisk kartlegging av ulovlige byggetiltak langs kysten. Ulovlige tiltak i strandsonen kan kreves fjernet, og eiere kan ilegges tvangsmulkt og dagbøter. Hvordan konstateres ulovlighet, og hva kan man gjøre om kommunen varsler at bryggen din er ulovlig?

 • Grunneierfinansiering av infrastrukturen - Forslag til endringer av plan- og bygningsloven på høring

  articleCreated with Sketch.5. desember 2023

  Kommunal- og distriktsdepartementet foreslår endringer i plan- og bygningsloven (pbl.) som gjelder grunneierfinansiering av infrastruktur og utbyggingsavtaler. I dag bidrar typisk utbyggere til finansiering av nødvendig infrastruktur gjennom rekkefølgekrav i reguleringsplan og utbyggingsavtaler med kommunen.

 • Formuesskatt som finansieres av utbytte er dyrt

  articleCreated with Sketch.28. november 2023

  Det er fortsatt mange som vurderer å flytte fra Norge, og som begrunner det med høyt skattetrykk og manglende forutsigbarhet i de norske skattereglene. Særlig faller det mange tungt å måtte ta ut midler fra bedriften for å dekke formuesskatten. Ofte kan det utgjøre betydelige beløp.

 • Blir noen med å øke prisene?

  articleCreated with Sketch.28. november 2023

  Å rykke ut i media med fremtidige prisstrategier kan rammes av kartellforbudet.

 • Grunnboken og matrikkelen stenger i desember!

  articleCreated with Sketch.27. november 2023

  114 kommuner skal få nytt kommunenummer fra 1. januar 2024. For å redusere risiko og sikre kvaliteten på gjennomføringen av alle dataendringene, stenger Kartverket matrikkelen og grunnboken for brukerne mot nyttår 2023/2024.

 • Høyesterett med avklaringer om arbeidstidsbegrepet – Offshorearbeider fikk ikke medhold.

  articleCreated with Sketch.27. november 2023

  Høyesterett avsa nylig en dom (HR-2023-2068-A) der hovedspørsmålet var om en arbeidsordning med såkalt disponibeltid skulle anses som arbeidstid etter arbeidsmiljøloven. Høyesterett kommer i dommen med avklaringer knyttet til hva som skal anses som arbeidstid når arbeidstaker ikke er på arbeidsstedet.

 • Hva kan leverandører lære av Nordlo-dommen?

  articleCreated with Sketch.27. november 2023

  I Nordlo-dommen var det spørsmål om avtalte ansvarsbegrensninger i en IT-kontrakt kom til anvendelse. Siden de fleste avtaler inneholder begrensninger i erstatningsansvar og forhold som er utenfor en parts kontroll, gjelder dommen spørsmål som har betydning for både kunder og leverandører når en leveranse går galt.

 • Prisen for ditt personvern ved bruk av sosiale medier

  articleCreated with Sketch.27. november 2023

  Meta, selskapet bak Facebook og Instagram, tar et nytt skritt i et forsøk på å oppfylle kravene i GDPR.

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder Bing brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....