Aktuelt

Her finner du du nyttig lesestoff fra vårt faglige perspektiv. Vi holder deg oppdatert innenfor din sektor eller fagområde, på de til enhver tid aktuelle lovendringer og juridiske problemstillinger som når dagsorden.

Lytt til "Råd om rett" - våre siste podkaster finner du her 🎧

 

 • Blir noen med å øke prisene?

  articleCreated with Sketch.28. november 2023

  Å rykke ut i media med fremtidige prisstrategier kan rammes av kartellforbudet.

 • Grunnboken og matrikkelen stenger i desember!

  articleCreated with Sketch.27. november 2023

  114 kommuner skal få nytt kommunenummer fra 1. januar 2024. For å redusere risiko og sikre kvaliteten på gjennomføringen av alle dataendringene, stenger Kartverket matrikkelen og grunnboken for brukerne mot nyttår 2023/2024.

 • Høyesterett med avklaringer om arbeidstidsbegrepet – Offshorearbeider fikk ikke medhold.

  articleCreated with Sketch.27. november 2023

  Høyesterett avsa nylig en dom (HR-2023-2068-A) der hovedspørsmålet var om en arbeidsordning med såkalt disponibeltid skulle anses som arbeidstid etter arbeidsmiljøloven. Høyesterett kommer i dommen med avklaringer knyttet til hva som skal anses som arbeidstid når arbeidstaker ikke er på arbeidsstedet.

 • Hva kan leverandører lære av Nordlo-dommen?

  articleCreated with Sketch.27. november 2023

  I Nordlo-dommen var det spørsmål om avtalte ansvarsbegrensninger i en IT-kontrakt kom til anvendelse. Siden de fleste avtaler inneholder begrensninger i erstatningsansvar og forhold som er utenfor en parts kontroll, gjelder dommen spørsmål som har betydning for både kunder og leverandører når en leveranse går galt.

 • Prisen for ditt personvern ved bruk av sosiale medier

  articleCreated with Sketch.27. november 2023

  Meta, selskapet bak Facebook og Instagram, tar et nytt skritt i et forsøk på å oppfylle kravene i GDPR.

 • Ny anskaffelseslov kommer – men blir det enklere og bedre?

  articleCreated with Sketch.27. november 2023

  Fredag 10. november 2023 kom det første av to forslag til nytt regelverk for offentlige anskaffelser. Utvalget har siden november 2022 jobbet med å forenkle regelverket og utarbeide forslag som skal motvirke arbeidslivskriminalitet og styrke klima- og miljøhensyn. Fristen for innspill er 10. februar neste år.

 • Regjeringen svarer ut ESAs åpningsbrev – fastholder at de norske innleiereglene er i tråd med EØS-avtalen

  articleCreated with Sketch.22. november 2023

  Regjeringen er ikke enig med ESA. Arbeids- og inkluderingsdepartementet fastholder at innstrammingene i de norske innleiereglene er i overenstemmelse med EØS-retten.

 • Omkamp om «monster-mastene» i Oslo og Bærum

  articleCreated with Sketch.18. november 2023

  Utfallet av denne saken vil få betydning for flere kommende statlige infrastruktur-prosjekter, og kan få meget stor betydning for berørte grunneieres erstatningsrettslige vern.

 • Leasing av bil – forslag til skjerpede momsregler

  articleCreated with Sketch.12. november 2023

  Finansdepartementet har nettopp sendt ut et høringsnotat med forslag til betydelige innstramninger i reglene om merverdiavgift ved leasing av personkjøretøy. Forslaget vil medføre økte priser, merarbeid og tvister.

 • Utesteder kan fastsette aldersgrenser som diskriminerer

  articleCreated with Sketch.9. november 2023

  Aldersgrenser på utesteder har lenge vært et tema for diskusjon, særlig når det gjelder spørsmål om forskjellsbehandling basert på alder utgjør ulovlig diskriminering. En nylig avsagt dom fra Oslo tingrett slår fast at det ikke nødvendigvis er ulovlig å benytte aldersgrense på 23 år, selv om dette innebærer en forskjellsbehandling av de i alderen 20-22 år.

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder Bing brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....