Lær å bli en dyktig forhandler!

LinkedIn icon

Gjennom den anerkjente 7-trinnsmodellen til Havard University, kan du her lære å bli en dyktig forhandler ved å forstå de viktigste elementene og prosessene i en forhandlingssituasjon. Se film vedlagt for en introduksjon til kurset.

Hver dag opplever de fleste å være i en forhandlingssituasjon – både på jobb og privatlivet. Vi forhandler med arbeidsgiver, kunder, en leverandør eller et familiemedlem. Ofte er vi ikke beviste nok på hva som skjer i de ulike situasjonene. Det handler om å sette seg mål for hva man vil oppnå.

For å løse konflikter og for å oppnå ønskede resultater i forhandlinger, må du beherske både forberedelses- og gjennomføringsfasen. En vellykket forhandling krever grundige forberedelser og analyse av strategi, taktikk og alternativer.

Ræder tilbyr nå bedriftsinterne kurs, hvor ansatte kan lære å bli trygge og dyktige forhandlere gjennom å utvikle sin kompetanse på både forhandlingsteori og konkrete forhandlingteknikker.    

Kurset tar utgangspunkt i 7-trinnsmodellen slik den er utviklet ved Program on Negotiation ved Harvard University i Boston, USA. Utover gjennomgang av forhandlingsteori, er kursene praktisk rettet ved at deltakerne får forhandle og løse case i løpet av kursdagen. På denne måten får kursdeltakerne anledning til å omsette teori til praksis i løpet av kurset, og vil i større grad få innblikk i forhandlingsfaget enn om vi kun tok for oss det teoretiske.

I løpet av kursdagen får du nærmere innblikk i:
• Hvordan forberede et effektivt forhandlingsmøte; valg av strategi.
• Interessebasert forhandling; hvordan skape verdier underveis?
• Konflikthåndtering, følelser og kommunikasjon; Hvordan håndtere «vanskelige personer»?

Kurset er lagt opp til å gå over èn arbeidsdag (0900 – 1600), men kan også fordeles over to dager om dette er ønskelig. Ta gjerne kontakt med senioradvokat Henrik Schumann Sager for en uforpliktende samtale om forhandlinger og muligheten til å arrangere kurs for nettopp din organisasjon.

Ønsker du å vite mer om de neste læringsmodulene? Send en mail til marked@raeder.no - så vil du få tilsendt filmlenker med episoder som forklarer hver enkelt modul i kursprogrammet. 

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder Bing brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....