RæderMorgen: Bli en bedre forhandler!

LinkedIn icon

Meld deg på introduksjonseminar i forhandlingsteknikk. Her vil du få tips og råd, samt veldokumenterte verktøy til hvordan du oppnår suksess i forhandlinger.

Bilde forhandlinger.jpg

Hver dag opplever de fleste å være i en forhandlingssituasjon – både på jobb og privat. Det handler om å sette seg mål for hva man vil oppnå. For å løse konflikter og for å oppnå ønskede resultater i forhandlinger, må du beherske både forberedelses- og gjennomføringsfasen. En vellykket forhandling krever en bevisstgjøring av strategi, taktikk og analyse i forkant. 

Våre foredragsholderne tar utgangspunkt i 7-trinnsmodellen slik den er utviklet ved Program on Negotiation ved Harvard University i Boston, USA. I tillegg drar vi veksler på og viser til praktiske eksemper fra egne erfaringer som forhandlere. 

Vi gir deg blant annet innblikk i følgende:

  • Hvordan forberede et effektivt forhandlingsmøte; valg av strategi. 
  • Interessebasert forhandling; hvordan skape verdier underveis? 
  • Konflikthåndtering, følelser og kommunikasjon; Hvordan håndtere «vanskelige personer»?


Våre advokater har langvarig kompetanse og erfaring både i å delta i komplekse forhandlinger, samt i å holde kurs i forhandlingsteknikk. Vi tilbyr også skreddersydde, bedriftsinterne kurs i grunnleggende komersiell forhandlingsteknikk med foredrag, caser og rollespill. Ta kontakt for mer informasjon og et tilpasset tilbud for deg og din bedrift. 

Skal du slåss, være pusekatt eller noe midt i mellom? 

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder Bing brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....