Dette bør du tenke på før nyttår! Tiltak og disposisjoner før årsslutt.

LinkedIn icon

Smarte tiltak og gode skatte- og regnskapsmessige disposisjoner for årsoppgjøret. Velkommen til vårt andre webinar i rekken om ulike temaer knyttet opp mot konkrete og praktiske utfordringer som berører styret og ledelse i et selskap.

businessman-calculating-invoice-with-piggybank-and-coins-at-desk-picture-id1214429759 (2).jpg

Følg webinaret i Teams her: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzRlYzM0ZjYtMjhiZS00ZDIyLWI5ZDctZDBjOWVjOTgzYjg4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22758b07da-f52c-4c76-a52d-3403296d3fa4%22%2c%22Oid%22%3a%22ba9e267d-0ef0-4368-94ca-a684a6370262%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d


Det er en rekke saker man bør vurdere ifbm. avslutting av årsoppgjør. Mange bedriftsregnskaper er også påvirket av Covid19 for 2020. Denne gangen ser vi på hva og hvilke konkrete grep styret og daglig leder/CFO bør gjøre før årsslutt - 31. desember 2020. Vi går nærmere inn på skattemessige og regnskapsmessige disposisjoner som utbytte, periodisering, sammenstillingsprinsippet, mellomregning, krav fra banker/Convenants, egenkapitalvurdering og forutsetninger for videre drift osv.

I løpet av denne halvtimen vil du få konkrete tips og gode råd til deg som som sitter i siste innspurt for årsoppgjøret. Du vil også få tilsendt maler og sjekklister til bruk i egen virksomhet i etterkant. 

Se intro til webinaret her

Agenda:

• Tilrettelegging og disposisjoner før årsoppgjøret
• Utbytte for 2020 – viktige avklaringer
• Råd, tips og maler
• Egenkapitalvurderinger – videre drift
• Spørsmål og svar (Q & A)

Vi åpner også opp for Q&A. Sender du inn dine spørsmål på forhånd (til marked@raeder.no), vil vi trekke ut 3 vinnere som alle får den nye boken «Likviditet på 1-2-3» av Vidar Andersen, som inneholder alt du trenger i forhold til å utarbeide gode budsjetter.

Foredragsholdere:

Vidar Andersen
Partner og aut. regnskapsfører i Concepta Partner AS. Har bred erfaring både fra styreverv og som aktiv kurs- og foredragsholder innen regnskap og økonomi. Vidar er forfatter av flere styre- og økonomibøker, bl.a Styreguiden, Styrearbeid på 1-2-3, Likviditet på 1-2-3 og De viktigste styrespørsmålene.

Tone Kaarbø
Partner i Ræder med spisskompetanse på skatt og med mange års arbeid innen skatterett og skatteadministrasjon både fra det offentlige og det private. Hun arbeider i hovedsak med rådgivning knyttet til skatt, utarbeidelse av bindende forhåndsuttalelser, klagesaker og rettslige prosesser innen skatteområdet. 

Målgruppe:

Seminaret retter seg mot bedriftseiere, CEO, CFO styremedlemmer o.l.

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder Bing brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....