WEBINAR: Riktig eierstruktur når ansatte og andre nye aksjonærer skal inn på eiersiden.

LinkedIn icon

Korona kan utløse behov for eierendringer. Webinar som ser på riktig eierstruktur når ansatte og andre nye aksjonærer skal inn på eiersiden - vi gjennomgår også aksjeopsjonsordninger og andre incentivordninger.

Bilde av hender avtale .jpg

Korona-krisen gir mange utfordringer for selskap. Samtidig åpner det seg muligheter. Endringer vil bli nødvendig for så godt som alle selskap. Endringer i eiersammensetning vil særlig være aktuelt. Bakgrunnen kan være behov for ny kapital, behov å kompensere redusert lønn for ansatte med eierandeler, behov for å tiltrekke seg nye ressurser og kompetanse eller behov for å endre til større eller mindre enheter, for å nevne noe. Det å ha, eller tilrettelegge for, riktig eierstruktur når ansatte og andre nye aksjonærer skal inn på eiersiden, er særlig viktig. Det er skatte- og selskapsmessige problemstillinger som må vurderes i slike tilfeller og som vi vil belyse.
 
Vi ser på aktuelle modeller for omorganisering før eller i forbindelse med eiermessige endringer.
 
Aksjebasert incentivordning kan være en god løsning når selskap ønsker å knytte til seg nøkkelansatte. Det finnes ulike modeller (som opsjoner og ulike aksjeklasser), med ulike konsekvenser for selskap, eksisterende aksjonærer og de ansatte som mottakere. Vi ser nærmere på de ulike incentivmodeller og belyser skattemessige problemstillinger knyttet til disse.
 
Målgruppe: Bedriftseiere, ledere, rådgivere
 

Påmelding:

Arrangementet er gratis, men krever påmelding.
1. Fyll ut skjema
2. trykk på 'registrer meg'
3. Du får tilsendt lenke til webinaret i god tid før arrangementet.

 

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder Bing brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....