Digitalskatten – veien til en vellykket skattlegging av digital økonomi?

LinkedIn icon
articleCreated with Sketch.28. februar 2020

Samtidig med at de største multinasjonale selskapene som Apple, Microsoft, Google og Amazon stadig genererer større inntekter, har statene der tjenestene tilbys utfordringer med å oppnå beskatningsrett til inntektene. Dagens skatteavtaler forutsetter fysisk tilstedeværelse gjennom regler om fast driftssted for at skatteplikt skal utløses. Det som kjennetegner de multinasjonale selskapene, er nettopp at digitale tjenester leveres uten at noen fysisk tilstedeværelse er nødvendig. Resultatet er at selskapene i stor grad unngår skatteplikt.

Bilde av times square.jpg

Skattlegging av den digitale økonomien har stått høyt på den internasjonale politiske dagsorden de seneste år. Den 1. oktober 2019 kom OECD med et forslag til hvordan en ny digitalskatt kan utformes. Målet med forslaget er å skattlegge tilbydere av digitale tjenester, slik som online søkemotorer, sosiale medieplattformer, streamingtjenester og nettskytjenester. OECD har også foreslått at skatteplikt innføres for virksomheter som retter seg mot forbrukere mer generelt, slik som salg og markedsføring direkte til forbrukere, salg av klær, kosmetikk og luksusvarer.
 
For å sikre skattlegging av digitale tjenester har OECD lagt opp til en selvstendig regel om økonomisk tilknytning, til forskjell fra OECDs mønsteravtale med krav om fast driftssted. Regelen skal kunne anvendes uavhengig av foretakets fysiske tilknytning, og rammer selskaper med en varig og betydelig økonomisk tilstedeværelse i et annet lands marked.
Fordelingen av et foretaks inntekter avgjøres etter dagens skatteavtaler ut fra begrepet om fast driftssted. Siden OECD nå i tillegg foreslår å etablere et nytt begrep om økonomisk tilknytning, vil det i tillegg være nødvendig med nye regler om inntektsfordeling. OECDs forslag bygger på tre nivåer av allokering. De ulike nivåene skal sikre at en viss andel av et foretaks residualprofitt blir tilordnet markedsstaten, uavhengig av foretakets fysiske tilstedeværelse. Videre skal man komme frem til en fast avkastning for visse typer markedsførings- og distribusjonsaktiviteter som finner sted i markedsstaten. Endelig er det foreslått å innføre tiltak for å unngå tvister mellom statene om skattegrunnlaget. 
 
I en uttalelse fra OECD den 31. januar i år ble det skisserte forslaget stadfestet, og det ble uttalt at statene ville opprettholde sine forpliktelser i de videre forhandlingene. Om OECDs målsetting skal nås, vil det innebære at G20-landene skal komme til enighet om en digitalskatt i løpet av 2020. Det er mange brikker som i så fall må falle på plass, og tidsfristen er nok ambisiøs.

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder Bing brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....