Fisjon med påfølgende salg av aksjer behandlet av Finanskomiteen

LinkedIn icon
articleCreated with Sketch.28. oktober 2019

Finanskomiteen la 22. oktober frem sin midlertidige innstilling til Stortinget om lovfesting av omgåelsesregelen. Innstillingen kommer med enkelte viktige avklaringer.

bildeavstockexchangetavle.jpg

I kjølvannet av Finansdepartementets proposisjon fra 10. april i år har det vært diskutert om rettstilstanden der fisjon med påfølgende salg av aksjer fremdeles kan gjennomføres skattefritt og uten fare for gjennomskjæring. Rettstilstanden ble utviklet på bakgrunn av ConocoPhillips III-dommen. I etterkant av dommen konkluderte Skattedirektoratet med at gjennomskjæringsregelen ikke omfatter de tilfeller der man benytter seg av skattefri fisjon som mellomledd for å komme i posisjon til å selge innmat/virksomhet ved salg av aksjer.

I innstillingen til Stortinget omtaler Finanskomiteen rettsforholdet knyttet til ConocoPhillips III-dommen. Flertallet i Finanskomiteen uttaler at det ikke er grunn til å endre praksisen som er etablert for denne typen transaksjoner. Mer presist heter det at «rettstilstanden for denne typen transaksjoner ikke vil bli endret som følge av vedtakelsen av en ny bestemmelse i § 13-2 i skatteloven.»

Komiteens uttalelse gjelder ikke bare den type transaksjon som ble gjort i ConocoPhillips III-dommen. Som det fremgår av komiteens merknader, omfatter den også den «praksis» som er etablert for denne type transaksjoner. Det skulle bety at også andre fisjoner med etterfølgende salg av aksjer i utgangspunktet også kan tenkes gjennomført som tidligere.

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder Bing brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....