Fjerning av 350-kronersgrensen – implementeringer som du bør være obs på i 2020

LinkedIn icon
articleCreated with Sketch.24. mars 2020

Stortinget har tidligere vedtatt at den såkalte «350-kronersgrensen» som gir avgiftsfritak for varer kjøpt fra utlandet, skal fjernes fra og med 1. januar 2020. Gjennomføringen av endringen har skjedd i en to-trinnsprosess der første trinn, som gjelder varer som defineres som næringsmidler, er særavgiftsbelagte eller restriksjonsbelagte, ble gjort gjeldende fra 1. januar 2020. Andre trinnet, som skal gjennomføres nå fra 1. april, innebærer at også øvrige varer nå vil bli omfattet. Det vil altså nå bli beregnet merverdiavgift også på øvrige varer med verdi under kr 3 000 fra første krone.

Bilde av esker på rullebånd.jpg

Rettstilstanden før 1. januar 2020

Ifølge rettstilstanden som gjaldt før 1. januar 2020, ble varer som ble kjøpt fra utlandet, med verdi under 350 kroner, fritatt fra avgifter og toll. Dette innebar at dersom varens samlede verdi inklusive frakt- og forsikringskostnader var under 350 kroner, måtte det ikke betales hverken merverdiavgift, særavgifter eller toll når varen ankom Norge. Fritaket gjaldt ikke alkoholholdige drikkevarer eller tobakkvarer.
 
Dersom varen hadde en verdi på mer enn 350 kroner sammenlagt, skulle det i utgangspunktet betales merverdiavgift på 25 % til tross for at varen kunne være tollfri. For mat og drikke skulle det betales merverdiavgift på 15 %.
 

Den nye tilværelsen

Stortinget har vedtatt at alle varer som kjøpes fra utlandet er avgiftspliktige, uavhengig av om varen har lav verdi eller ikke. Det er dermed ikke lenger avgiftsfritt å handle «billige» varer fra utlandet som blir solgt på nettet.
Endringen som er vedtatt er foreslått gjennomført i to trinn;
  1. Fra og med 1. januar 2020 er det merverdiavgift, og ev. toll og særavgifter, fra første krone, på alle varer som defineres som næringsmidler, er særavgiftsbelagte eller restriksjonsbelagte.
  2. Fra og med 1. april 2020 skal også alle øvrige varer innebære at det skal beregnes merverdiavgift, og ev. toll og særavgifter, fra første krone.

Nærmere om første trinn (næringsmidler mv.)

Fra og med 1. januar 2020 er det merverdiavgift, og ev. toll og særavgifter, fra første krone, på alle varer som defineres som næringsmidler, er særavgiftsbelagte eller restriksjonsbelagte.
 
Dette innebærer at varer som ilegges for eksempel særavgifter som sjokolade- og sukkervareavgiften og særavgiften på alkoholfrie drikkevarer, er toll- og avgiftspliktige fra første krone. For slike varer vil merverdiavgift, samt ev. særavgifter og toll, bli krevd inn ved grensen, uten at den utenlandske tilbyderen har noen registreringsplikt i Norge i den sammenheng. Selskapet som foretar frakten av disse varene, for eksempel Bring, Postnord el., kan komme til å kreve at forbrukeren betaler et ekstra gebyr for beregning og betaling av avgiftene.
 

Nærmere om andre trinnet (øvrige varer)

Andre trinnet gjelder fra 1. april 2020. Dette trinnet gjelder alle typer varer som ikke omfattes av første trinnet. Videre er det slik at varen må være under 3 000 kroner.
 
Med innføringen av dette trinnet vil de utenlandske tilbyderne plikte å la seg registrere i Merverdiavgiftsregisteret i Norge, enten på ordinær måte, eller via den nye forenklede VOEC-ordningen («VAT on E-Commerce»), forutsatt at de selger varer til norske forbrukere som er under 3 000 kroner (og som ikke omfattes av første trinn). Det er dermed de utenlandske tilbyderne som er registrert som vil være ansvarlig for både å beregne, samt oppkreve, norsk merverdiavgift på slike salg.
 
For å gjøre regelverket enda enklere å praktisere, har man videre fastsatt at varer som kjøpes fra utenlandske tilbydere på denne måten, og som ikke er belagt med særavgifter, også skal være tollfrie så lenge verdien er under 3 000 kroner. Dersom varen er belagt med særavgifter følger den det første trinnet, og avgifter og toll skal svares på grensen.

Vår anbefaling

Vi anbefaler at alle utenlandske tilbydere, ev. personer og organisasjoner som har utenlandske tilbydere som kunder, tar kontakt med den enkelte tilbyderen for å hjelpe disse med å klargjøre seg for implementeringen av endringene som vil gjelde fra 1. april 2o20. Merk at de norske myndighetene ennå ikke har uttalt seg noe om ikrafttredelsen av disse reglene vil bli utsatt pga. den ekstraordinære situasjonen som følge av covid-19-utbruddet i mesteparten av verden. Sånn sett må det enn så lenge antas at reglene vil tre i kraft fra 1. april 2020. I tillegg til at den utenlandske tilbyderen innen da må ha vurdert om han omfattes av det nye regelverket, ha søkt om VOEC-registrering etc., må han også sørge for å sette seg godt inn i hvilke krav til informasjon mv. som han vil plikte å opplyse norske myndigheter om, rapporteringskrav som vil gjelde mv. Han må dessuten også ha instrumenter for vurdering av hvilken verdi varen har, herunder hva som skal inngå som del av denne verdien, valutaomregning mv.

Merk at myndighetene har uttalt at det fra 1. april innføres et midlertidig deklarasjonsfritak for sendinger med verdi under 350 kroner som kommer fra nettbutikker eller andre selgere som skulle vært registrert i VOEC-ordningen. For deg som privatperson innebærer dette at 350-kronersgrensen i praksis består inntil videre, og at du slipper å betale importavgifter for slike sendinger enn så lenge.

Relaterte fagområder

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder Bing brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....