Skatt og avgift

Skatte- og avgiftsspørsmål berører alle som driver virksomhet i Norge. Det er et rettsområde hvor det i mange sammenhenger kan handle om store summer, og det kan få store konsekvenser å trå feil. Samtidig er det et fagfelt med både hyppige og omfattende regelendringer, kombinert med til dels tett oppfølging fra myndighetenes side.
nærbilde_av_notatskriving_650.jpg

Effektive råd og god planlegging kan gi din virksomhet konkurransemessige fordeler. Når skattespørsmål er behørig diskutert, planlagt og dokumentert innenfor lovens rammer, vil man unngå svært mange problemer dersom Skatteetaten senere skulle stille spørsmål. Løpende rådgivning på dette feltet er både en bedre og rimeligere løsning enn å hente inn bistand i kjølvannet av et bokettersyn eller besøk fra Skatteetaten.

Advokatene i vår skattegruppe arbeider daglig med disse problemstillingene. Her jobber det erfarne advokater med bakgrunn fra Finansdepartementet, Skatteetaten, revisjonsselskaper og advokatvirksomhet. Dette gir deg trygghet for at de økonomiske, kommersielle og juridiske aspektene ved din bedrift blir ivaretatt. Gruppen jobber tett med andre faggrupper i Ræder Bing, særlig corporate og fast eiendom, og har lang erfaring med å finne frem til de gode løsningene som ivaretar alle hensyn på best mulig vis.

Vi hjelper deg og din virksomhet med

 • Virksomhetsoverdragelser
 • Omstruktureringer og omorganiseringer av virksomheter
 • Fusjoner og fisjoner
 • Egenkapitaltransaksjoner
 • Merverdiavgift, toll og andre særavgifter
 • Generasjonsskifte
 • Prosessoppdrag 
 • Skatt- og avgiftsrelaterte problemstillinger vedrørende fast eiendom
 • Kryptovaluta og skatt 
 • Eiendomsskatt
 • Rederibeskatning og offhore 
 • Internasjonal skatt
 • Internprising
 • Skattekontroll og bokettersyn
 • Utfylling og innlevering av skattemeldinger
  Møt teamet her
articleCreated with Sketch.14. mai 2024

Revidert nasjonalbudsjett

Bilde av stortinget 2020.jpg

Støre-regjeringen la i dag frem revidert nasjonalbudsjett. Regjeringen varsler at den midlertidige ekstra arbeidsgiveravgiften som ble innført i statsbudsjettet for 2023 avvikles fra 1. januar 2025. Utover dette foreslås det kun mindre endringer i skatte- og avgiftsreglene.

articleCreated with Sketch.28. april 2024

Skattefri tilbakebetaling av innbetalt kapital

norwegian-currency-money-of-norway-closeup-background-hundre-kronor.jpg_s=1024x1024&w=is&k=20&c=YcDpSHWPgKibncO3Tv0gvVDbvfBSV3_rtwH3TVvslqo= (1).jpg

Tilbakebetaling av skattemessig innbetalt kapital til aksjonær utløser ikke utbytteskatt eller annen skatt. Innbetalt kapital på aksjen er en skatteposisjon som følger aksjen og er ikke nødvendigvis knyttet til hva den enkelte aksjonær har betalt inn til selskapet.

articleCreated with Sketch.25. mars 2024

Innstramning i utflyttingsskatten

Bilde av norske seddler.jpg

Finansdepartementet la denne uken fram forslag til ytterligere innstramning i utflyttingsskattereglene. Forslaget innebærer endringer av gjeldende betalingsregler, virkeområde for utflyttingsskatten og beregningen av skatten.

articleCreated with Sketch.19. februar 2024

Grunnrenteskatt på landbasert vindkraft

bilde_av_vindmøller.jpg

19. desember vedtok Stortinget innføring av grunnrenteskatt på landbasert vindkraft, med virkning fra og med inntektsåret 2024. De endelige reglene er blitt gunstigere enn det Regjeringen først hadde lagt opp til.

Relaterte artikler

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder Bing brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....