Skatt og avgift

Skatte- og avgiftsspørsmål berører alle som driver virksomhet i Norge. Det er et rettsområde hvor det i mange sammenhenger kan handle om store summer, og det kan få store konsekvenser å trå feil. Samtidig er det et fagfelt med både hyppige og omfattende regelendringer, kombinert med til dels tett oppfølging fra myndighetenes side.
nærbilde_av_notatskriving_650.jpg

Effektive råd og god planlegging kan gi din virksomhet konkurransemessige fordeler. Når skattespørsmål er behørig diskutert, planlagt og dokumentert innenfor lovens rammer, vil man unngå svært mange problemer dersom Skatteetaten senere skulle stille spørsmål. Løpende rådgivning på dette feltet er både en bedre og rimeligere løsning enn å hente inn bistand i kjølvannet av et bokettersyn eller besøk fra Skatteetaten.

Advokatene i vår skattegruppe arbeider daglig med disse problemstillingene. Her jobber det erfarne advokater med bakgrunn fra Finansdepartementet, Skatteetaten, revisjonsselskaper og advokatvirksomhet. Dette gir deg trygghet for at de økonomiske, kommersielle og juridiske aspektene ved din bedrift blir ivaretatt. Gruppen jobber tett med andre faggrupper i Ræder Bing, særlig corporate og fast eiendom, og har lang erfaring med å finne frem til de gode løsningene som ivaretar alle hensyn på best mulig vis.

Vi hjelper deg og din virksomhet med

 • Virksomhetsoverdragelser
 • Omstruktureringer og omorganiseringer av virksomheter
 • Fusjoner og fisjoner
 • Egenkapitaltransaksjoner
 • Merverdiavgift, toll og andre særavgifter
 • Generasjonsskifte
 • Prosessoppdrag 
 • Skatt- og avgiftsrelaterte problemstillinger vedrørende fast eiendom
 • Kryptovaluta og skatt 
 • Eiendomsskatt
 • Rederibeskatning og offhore 
 • Internasjonal skatt
 • Internprising
 • Skattekontroll og bokettersyn
 • Utfylling og innlevering av skattemeldinger
  Møt teamet her
articleCreated with Sketch.28. november 2023

Formuesskatt som finansieres av utbytte er dyrt

map-and-flag-of-norway-picture.jpg

Det er fortsatt mange som vurderer å flytte fra Norge, og som begrunner det med høyt skattetrykk og manglende forutsigbarhet i de norske skattereglene. Særlig faller det mange tungt å måtte ta ut midler fra bedriften for å dekke formuesskatten. Ofte kan det utgjøre betydelige beløp.

articleCreated with Sketch.12. november 2023

Leasing av bil – forslag til skjerpede momsregler

new-cars-in-a-row-at-dealership.jpg_s=1024x1024&w=is&k=20&c=Ce23Q_CjPTgGfnxlDUXSy4bEM4ZcDRX2t09AeatbYis=.jpg

Finansdepartementet har nettopp sendt ut et høringsnotat med forslag til betydelige innstramninger i reglene om merverdiavgift ved leasing av personkjøretøy. Forslaget vil medføre økte priser, merarbeid og tvister.

Relaterte artikler

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder Bing brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....