Regjeringen foreslår å lovfeste fastpris på bøker

LinkedIn icon
articleCreated with Sketch.30. august 2022

18. august sendte Kultur- og likestillingsdepartementet på høring et forslag til ny lov om omsetning av bøker. Bakgrunnen for bokloven er – ifølge minister Trettebergstuen – at litteratur «er en altfor viktig del av demokratiet og ytringsfriheten til at vi kan overlate den til markedet alene. Det skal være like muligheter og tilgang til litteratur, uavhengig av hvor du bor.»

Bilde av bøker.jpg

Det klart viktigste elementet for å nå disse målsetningene, er den såkalte fastprisen som innebærer at forlagene bestemmer hva boken skal koste på forhandlerleddet. Hovedpoenget med fastprisen er – som departementet skriver – å forhindre priskonkurranse i bokhandlerleddet. Bestselgerne er svært viktige for økonomien til landets mange små bokhandlere, og mange av disse ville gått dukken om den nye Harry Hole-boka kunne dumpes med lokkepris på pall hos Nille.

Fastpris – eller bindende videresalgspris som det heter i konkurranseretten – anses normalt som en grov overtredelse av konkurranseloven som kan straffes med høye overtredelsesgebyr. En boklov som foreslått vil gi alle aktørene i bransjen unntak fra konkurranseloven når det gjelder bindende videresalgspriser. Konkurranseloven gjelder ellers som for andre foretak, herunder forbudet mot prissamarbeid, forbudet mot misbruk av dominerende stilling og reglene om sammenslåing av foretak.

Den observante bokleser har kanskje fått med seg at vi har hatt fastpris på nye bøker her i landet i en årrekke. Så hva er det da regjerningen nå slår seg på brystet med? Den tidligere fastprisen har vært basert på en frivillig avtale mellom aktørene i bransjen (Bokhandlerforeningen og Forleggerforeningen). Denne avtalen har vært mulig fordi praksisen gjennom forskrift har vært unntatt fra konkurranseloven. Bransjen mener en lov gir bedre forutberegnelighet enn en forskrift. (Stoltenberg regjeringen la frem ett forslag til boklov i 2013, men denne ble lagt i skuffen av Regjeringen Solberg året etter.)

Forslaget til boklov inneholder likevel noen viktige endringer:

  • Fastprisen gjøres rullerende. Dvs. at den varer i 12/18 måneder fra utgivelsesdato, og ikke opphører på en fast dato som i dag (1. mai).
  • Bokloven gjelder for alle i bransjen – ikke bare partene til bokavtalen (med medlemmer).
  • Loven avklarer også at e-bøker og lydbøker ikke kan legges inn i digitale abonnementstjenester før fastprisperioden er utløpt.
  • Skaffe- og leveringsplikten foreslås å også omfatte lydbøker.
  • Fastprisen skal gjelden per tittel – ikke per format. Det betyr at det ikke begynner å løpe ny fastprisperiode hvis boken utgis som f.eks. pocket eller e-bok.

Departementet åpner også for å regulere forhandlingene mellom forlag og bokhandel, og lufter blant annet et forslag om likbehandling / ikke-diskriminering.

Vi kan vente de vanlige innvendingene fra fagøkonomer og Konkurransetilsynet om at direkte tilskudd til distriksbokhandlere, forfatterstipend mv. vil være billigere og mer treffsikre virkemidler (men samtidig mindre forutsigbart og gjenstand for årlige budsjettkamper).

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder Bing brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....