Etablerer mentorordning for styreleder

LinkedIn icon
articleCreated with Sketch.29. januar 2020

I Advokatfirmaet Ræder har styreleder fått to yngre medarbeidere som mentorer. De skal bidra til å fornye både ledelse og kommunikasjon i selskapet.

mentorordning.jpg

Erling Opdal er en av Norges mest erfarne advokater på insolvens og restrukturering. Vanligvis bistår han selskaper som gjennomgår betydelige endringer. Nå vil to yngre medarbeidere bidra til at advokatbyrået selv endres, gjennom å være mentor for han.

For etter 35 år som partner og leder så han behovet for selv å formalisere tilbakemeldinger fra neste generasjon advokater.

– Jeg så at de yngre kollegaene mine hadde et annet syn på og forventning til ledelse og kommunikasjon, samt stilte nye krav til oss som arbeidsgiver. Derfor tok jeg initiativ til mentor-ordningen. Gjennom jevnlige møter får jeg både ærlige tilbakemeldinger, og kan diskutere ulike problemstillinger som jeg ser i forhold til organisasjonen, sier Opdal.

Liss Sunde og Alexander Wiesner Bard ble valgt etter at styrelederen inviterte de yngre kollegaene til å hjelpe han med den omvendte mentorordningen. De to advokatene arbeider selv på andre fagområder enn lederen. Det gjør at tiden i møtene brukes på organisasjonsmessige og ledelsesmessig nytenking.

– Da jeg valgte mine to mentorer la jeg vekt på at de ikke var fra mitt eget fagområde, men representerte ulike miljøer og dermed også bredden i vårt selskap. Personlig og for utviklingen av selskapet gir samtalene meg mye energi og inspirasjon til videre utvikling. Jeg hadde aldri fått satt av tid til disse samtalene uten å ha formalisert ordningen, sier han.

– Vår oppgave er å utfordre Erling. Vi skal være ærlige sparringspartnere og et korrektiv til det ledelsen diskuterer. Til gjengjeld får vi gode innspill på bedriftsforståelse og kommersiell tankegang, sier Liss Sunde. Hun er arbeider med arbeidsrett og pensjon i Ræder.

Mentorene har faste møter med styreleder, men møter han også hver for seg. 

– Trygghet og tillit er avgjørende for at ordningen blir god for alle parter. Skal vi gi gode råd til Erling, må vi kunne snakke helt fritt. Det betyr at vi av og til også har møter hver for oss med han. Vi opplever at den kombinasjonen gir mest effekt, sier Alexander Wiesner Bard. Han jobber til daglig med blant annet shipping og transport.

Advokatfirmaet Ræder er et partnerdrevet selskap.

– Når alle viktige beslutninger tas av partnere, er det viktig med et korrektiv. Faren for oss og liknende organisasjoner er at beslutningene tas av folk som tenker for likt. Vi er et selskap som skal vokse. For å skape en attraktiv arbeidsplass for fremtidens advokater må vi ta både lytte til yngre medarbeidere og sikre at deres syn kommer på bordet når beslutninger tas. Det sikrer denne ordningen, sier Opdal. 

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder Bing brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....