Lønnsgaranti

Ved en arbeidsgivers konkurs kan du som arbeidstaker søke om å få ditt krav dekket av den statlige lønnsgarantiordningen, - dersom du har utestående lønn eller feriepenger.

Lønnsgarantien skal sikre at du som arbeidstaker får utbetalt lønn, feriepenger og annet arbeidsvederlag som du har til gode, men som arbeidsgiveren ikke er i stand til å betale på grunn av konkurs, offentlig skifte av insolvent dødsbo, tvangsavvikling av selskap og offentlig administrasjon av forsikringsselskap eller bank.

 

Hvem kan få?

Lønnsgarantiordningen gjelder for arbeidsforhold der arbeidsgiver skal betale arbeidsgiveravgift til folketrygden.

Unntatt fra ordningen er:

  • selvstendig næringsdrivende og oppdragsmottagere
  • aksjeeiere med minst 20 prosent eierandel i virksomheten, med mindre du kan sannsynliggjøre at du ikke har hatt vesentlig innflytelse over virksomhetens drift

 

Les mer om NAV sin lønnsgarantiordning på ulike målformer/språk:

Lønnsgarantiordningen (Bokmål) (a jour per2018)
Lønnsgarantiordninga (Nynorsk) (a jour per 2018)
Pay guarantee in the event of bankruptcy (Engelsk) (a jour per 2016)
Fundusz Gwarancji Płac (Polsk) (a jour per 2016)

 

Har du spørsmål om lønnsgarantiordningen?

Send mail til lønnsgaranti@amesto.no 

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder Bing brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....