Vår historie

LinkedIn icon

Ræder Bing er et tradisjonsrikt Oslo-basert advokatfirma som leverer juridiske tjenester av høy kvalitet til selskaper og privatpersoner i inn- og utland.

Ræder Diagonale med logo.jpg

Ræder Bing er resultatet av fusjonen i oktober 2023 mellom to advokatfirma: Advokatfirmaet Ræder AS og Bing Hodneland Advokatselskap. Med panoramautsikt over operabygget, Munch-museet og Oslofjorden ønsker vi nye og gamle kunder og ansatte velkommen til vårt nye fremtidsrettede selskap.

Om Ræder

Historien om foretaket, som i sin tid het Advokatfirmaet Ræder Wisløff Aasland, går tilbake til 1949. Da etablerte høyesterettsadvokat Jacques F. Ræder og advokat Einar Blanck seg i kontorer ved Karl Johans gate i Oslo. 

Hovedsatsingsområdet for virksomheten lå innen det forretningsjuridiske feltet og både Ræder og Blanck var kjent for integritet i sin advokatgjerning. Under krigen hadde de stått opp for rett og mot urett. Begge var aktive i motstandsbevegelsen, og de måtte bøte i tysk fangenskap for sin motstand. Da krigen var over, deltok de i rettsoppgjøret gjennom sitt arbeid i Direktoratet for fiendtlig eiendom, før de etablerte kontoret i Oslo sentrum. Ræder sto også sentralt i et stort antall utbyggingsprosjekter i hovedstaden etter krigen, og eiendom og entreprisevirksomhet er den dag i dag fremdeles et prioritert område for selskapet. 

I år 2000 fusjonerte Ræder med Advokatfirmaet Ottesen & Co DA. Ottesen & Co var et veletablert firma med røtter helt tilbake til 1877. I likhet med Ræder var også dette en forretningsjuridisk praksis med betydelig klientmasse innen forretningsførsel av næringsbygg og rådgivning til større eiendomsselskaper. Gjennom fusjonen tok selskapet posisjonen som en tydelig utfordrer blant landets ledende forretningsadvokatfirmaer.

Det nye selskapet holdt til i Vika Atrium, før det i 2009 flyttet til Indekshuset på Solli plass. Flyttingen markerte startskuddet for en omfattende ekspansjonsperiode. Antallet hoder har økt, tjenestespekteret er blitt modernisert og utvidet; Ræder er for eksempel det første advokatfirmaet i Norge til å satse med egen avdeling for samfunnskontakt. Stadig flere kunder søker Ræders råd og hjelp til å finne gode juridiske løsninger - sammen. 

I 2019 tok vi skrittet videre - og Ræder ble det første, store advokatfirmaet som valgte å flytte til den nye bydelen Barcode i Bjørvika.

 

Om Bing Hodneland

Firmaet er et av landets eldste advokatkontorer og kan føre sin historie tilbake til 1897, da Knut S. Dybwad som 27-åring startet egen virksomhet som sakfører. Etter hvert trådte Jørgen Ording inn som kompanjong (1909) og noe senere ble Ernst Hodneland tilknyttet firmaet som advokatfullmektig og senere partner (1929). Alle tre ble i løpet av karrieren høyesterettsadvokater.

Ernst Hodneland ble fengslet av okkupasjonsmakten i 1943 for i en rettsak på folkerettslig grunnlag å ha bestridt lovligheten av en endring i odelsloven gitt av Quisling-regjeringen (Øverland-saken). Firmaet hadde fra slutten av 1930-tallet kontor midt i Oslo sentrum, i Øvre Slottsgate 18/20, fra 2006 i Stortingsgaten 4. Både Per Hodneland, Ernsts sønn, ble partner i 1978 og Pers sønn, Knut Hodneland, ble partner i 2017.

I 2011 fusjonerte firmaet med Bing & Co, som ble grunnlagt av professor og forfatter Jon Bing (1944–2014). Professor Jon Bing var bl.a. en av grunnleggerne av Institutt for rettsinformatikk og mottok Nordisk juristpris i 2002. Det nye advokatselskapet Bing Hodneland hadde kontor i Fridtjof Nansens plass 4 ved Oslo rådhus.

Bing Hodneland vokste til et middels stort advokatfirma i Norge med dyptgående bransjekunnskap særlig innen fast eiendom, entreprise, IT, underholdning, media, kultur og sport, og med spisskompetanse innen arbeidsrett, personvern, skatt, avgift, selskapsrett, transaksjoner og tvisteløsning.

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder Bing brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....