Podkast - «Råd om rett™»

I «Råd om rett™ – ukentlige samtaler om arbeidsliv» gir advokatene i Ræder Bing de som jobber med HR svar på spørsmål de ofte har. Hver tirsdag kan du lytte til våre advokater dele kunnskap, erfaringer og gir råd på aktuelle arbeidsrettslige temaer - klar tale på 15 minutter! Abonner: Du finner «Råd om rett™» der du lytter til podkast. Apple, Spotify, Google Når du abonnerer vil hver nye episode legges til i appen på din valgte enhet. Du kan også lytte til podkastene fra hver enkelt episode sine sider.
 • Omstilling og nedbemanning

  articleCreated with Sketch.21. mai 2024

  Hjelp, vi må omorganisere! Limita, Mari og Kari snakker om planleggingsfasen ved omorganisering, enten dette gjelder nedbemanning, oppbemanning kombinert med nedbemanning, eller kun endringer av stillingers innhold. Og hvor kommer konsernreglene inn?

 • Personvern og personalopplysninger del 2

  articleCreated with Sketch.14. mai 2024

  Kan personopplysninger om ansatte brukes til andre formål - når? Hva må arbeidsgiver tenke på ved arbeismiljøundersøkelser? Hvordan kan arbeidsgiver gå frem for bilder av ansatte på hjemmesiden og på intranett? Kari og Magnus gir oss innsikt

 • Hva trenger vi til det nye arbeidslivet i endring?

  articleCreated with Sketch.7. mai 2024

  I denne episoden snakker Kari med Even Bolstad om endringer og behov i fremtidens arbeidsliv. Hva trenger vi av lederskap og kompetanse? Hvilken betydning har ansattes lyst, evne og vilje til endring? Og må jussen endres?

 • Hva holder direktørene våkne om natten?

  articleCreated with Sketch.30. april 2024

  I denne episoden har vi besøk av Even Bolstad, leder for HR Norge. Even og Kari snakker om behovet for ny kompetanse, AI, kostnader, lønnsoppgjør og at alt henger sammen med alt.

 • Ferie og feriepenger

  articleCreated with Sketch.23. april 2024

  Når det gjelder ferie har arbeidsgiver styringsrett, innenfor ferielovens rammer. I denne episoden skal vi snakke om hvorfor arbeidsgiver må tenke på ferieavvikling allerede nå, og hvilke rammer arbeidsgiver må forholde seg til. Vi skal også snakke om den særnorske feriepengeordningen.

 • Personvern og personalopplysninger del 1

  articleCreated with Sketch.16. april 2024

  Personalmapper - hvor lenge kan opplysninger om ansatte lagres? Hva med jobbsøkere? Hvordan kan ledere gå frem for å ha adgangskontroll og kameraovervåking på kontoret?

 • Drøftelsesmøte

  articleCreated with Sketch.9. april 2024

  Dersom det vurderes å avslutte et arbeidsforhold, eventuelt at det vurderes å suspendere arbeidstaker, skal arbeidsgiver innkalle til drøftelsesmøte. Hensikten med et drøftelsesmøte er å sikre forsvarlig saksbehandling ved at arbeidstaker får mulighet til å kommentere det faktiske grunnlaget for at arbeidsgiver vurderer å avslutte arbeidsforholdet, eventuelt suspensjon. I denne episoden snakker vi om hva som kreves av arbeidsgiver for å få gjennomført et drøftelsesmøte, hva et slikt møte bør inneholde, hva referatet bør inneholde og eventuelle konsekvenser av at et drøftelsesmøte ikke er avholdt.

 • Oppsigelse av arbeidstakere som ikke fungerer

  articleCreated with Sketch.2. april 2024

  Når en arbeidstaker ikke fungerer, reises spørsmålet om det er mulig å gå til oppsigelse. Loven sier at en oppsigelse må være «saklig begrunnet i arbeidstakers forhold». I denne episoden snakker Mari og Kari om hva som skal til for at en oppsigelse av arbeidstaker skal kunne anses saklig. Husk at en viktig forutsetning for i det hele tatt å kunne vurdere oppsigelse av arbeidstaker, er at arbeidstakeren skal ha fått en skikkelig sjanse til å lykkes i stillingen.

 • Hva gjør du med flinke ansatte som ikke kan oppføre seg?

  articleCreated with Sketch.19. mars 2024

  Mange ledere opplever det enklere å gi tilbakemeldinger til ansatte som ikke presterer godt nok, enn til flinke ansatte som ikke oppfører seg bra eller sliter med samhandling. Her er det viktig å skille mellom behov for ekstra handlingsrom for noen, og krav til oppførsel på den andre siden. Hedvig Rognerud og Kari diskuterer.

 • Forebygging av sykefravær – Hva er lov og hva er lurt?

  articleCreated with Sketch.12. mars 2024

  Alle arbeidsgivere og arbeidstakere har en plikt til å forsøke å forebygge at ansatte blir syke. Sammen skal vi sørge for å peke ut hva som er risikofaktorene i den enkelte virksomheten og gjøre tiltak for å unngå sykdom og skader. I dagens episode har Kari fått med seg Hedvig Rognerud fra Fossekall, som gir råd om hva vi som ledere eller HR-ansvarlige kan gjøre for å forebygge sykefravær, både med enkle og mer omfattende midler.

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder Bing brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....