Podkast - «Råd om rett™»

I «Råd om rett™ – ukentlige samtaler om arbeidsliv» gir advokatene i Ræder Bing de som jobber med HR svar på spørsmål de ofte har. Hver tirsdag kan du lytte til våre advokater dele kunnskap, erfaringer og gir råd på aktuelle arbeidsrettslige temaer - klar tale på 15 minutter! Abonner: Du finner «Råd om rett™» der du lytter til podkast. Apple, Spotify, Google Når du abonnerer vil hver nye episode legges til i appen på din valgte enhet. Du kan også lytte til podkastene fra hver enkelt episode sine sider.
 • Personvern og personalopplysninger del 1

  articleCreated with Sketch.16. april 2024

  Personalmapper - hvor lenge kan opplysninger om ansatte lagres? Hva med jobbsøkere? Hvordan kan ledere gå frem for å ha adgangskontroll og kameraovervåking på kontoret?

 • Drøftelsesmøte

  articleCreated with Sketch.9. april 2024

  Dersom det vurderes å avslutte et arbeidsforhold, eventuelt at det vurderes å suspendere arbeidstaker, skal arbeidsgiver innkalle til drøftelsesmøte. Hensikten med et drøftelsesmøte er å sikre forsvarlig saksbehandling ved at arbeidstaker får mulighet til å kommentere det faktiske grunnlaget for at arbeidsgiver vurderer å avslutte arbeidsforholdet, eventuelt suspensjon. I denne episoden snakker vi om hva som kreves av arbeidsgiver for å få gjennomført et drøftelsesmøte, hva et slikt møte bør inneholde, hva referatet bør inneholde og eventuelle konsekvenser av at et drøftelsesmøte ikke er avholdt.

 • Oppsigelse av arbeidstakere som ikke fungerer

  articleCreated with Sketch.2. april 2024

  Når en arbeidstaker ikke fungerer, reises spørsmålet om det er mulig å gå til oppsigelse. Loven sier at en oppsigelse må være «saklig begrunnet i arbeidstakers forhold». I denne episoden snakker Mari og Kari om hva som skal til for at en oppsigelse av arbeidstaker skal kunne anses saklig. Husk at en viktig forutsetning for i det hele tatt å kunne vurdere oppsigelse av arbeidstaker, er at arbeidstakeren skal ha fått en skikkelig sjanse til å lykkes i stillingen.

 • Hva gjør du med flinke ansatte som ikke kan oppføre seg?

  articleCreated with Sketch.19. mars 2024

  Mange ledere opplever det enklere å gi tilbakemeldinger til ansatte som ikke presterer godt nok, enn til flinke ansatte som ikke oppfører seg bra eller sliter med samhandling. Her er det viktig å skille mellom behov for ekstra handlingsrom for noen, og krav til oppførsel på den andre siden. Hedvig Rognerud og Kari diskuterer.

 • Forebygging av sykefravær – Hva er lov og hva er lurt?

  articleCreated with Sketch.12. mars 2024

  Alle arbeidsgivere og arbeidstakere har en plikt til å forsøke å forebygge at ansatte blir syke. Sammen skal vi sørge for å peke ut hva som er risikofaktorene i den enkelte virksomheten og gjøre tiltak for å unngå sykdom og skader. I dagens episode har Kari fått med seg Hedvig Rognerud fra Fossekall, som gir råd om hva vi som ledere eller HR-ansvarlige kan gjøre for å forebygge sykefravær, både med enkle og mer omfattende midler.

 • Medarbeidersamtalen

  articleCreated with Sketch.5. mars 2024

  Mari og Limita snakker om viktigheten av medarbeidersamtalen som et verktøy for å fremme et sunt arbeidsmiljø og effektivt lederskap. Gjennom åpne samtaler kan ledere identifisere styrker, utfordringer og skape et klima av tillit. De diskuterer også konsekvensene av manglende medvirkning, og betydningen av aktiv deltakelse for både ansatte og organisasjonen.

 • Advarsler

  articleCreated with Sketch.27. februar 2024

  I denne episoden gir Kari og Mari deg råd om når og hvordan en advarsel kan gis. Loven gir deg ikke svar på hva en advarsel er, når den kan brukes og hvordan en bør gå frem. Det er likevel klart at advarselen er en sanksjon som ligger i arbeidsgivers styringsrett. Det er viktig å huske på at det å få en advarsel er noe som oppleves tungt og belastende for arbeidstaker. En advarsel skal derfor være en saklig sanksjon. På denne måten blir en advarsel et tydelig signal fra arbeidsgiver om at arbeidstaker må korrigere seg. Klarer arbeidstaker det, vil advarselen ha gjort nytten sin. Klarer ikke arbeidstaker å endre kurs, vil en advarsel kunne ha flere viktige funksjoner i den videre oppfølingen av arbeidstaker.

 • Prøvetid

  articleCreated with Sketch.20. februar 2024

  I denne episoden snakker Mari og Kari om bruk og betydning av prøvetid. Bruk av prøvetid betyr at alle skal ha en ordentlig sjanse til å få det til. Tydelighet og omsorg er avgjørende. Og går det likevel ikke, så kan man gjøre noe med det.

 • Kompetanseutvikling og ulike karriere-veier

  articleCreated with Sketch.13. februar 2024

  I denne episoden snakker Kari og Mari om hvordan arbeidsgivers behov for å utvikle den kompetansen de ansatte har, sammenfaller med de ansattes behov for å oppleve en eller annen karriere-tilfredshet. De understreker at organisasjonens suksess avhenger av hvor godt den klarer å utnytte sine menneskelige ressurser. I denne sammenheng er det viktig å unngå at flinke fagfolk forfremmes til sitt eget inkompetansenivå. Husk at utvikling av kompetanse ikke trenger å være dyrt om organisasjonen utnytter sine interne ressurser på en god måte. Det de derimot påpeker at er dyrt om en ser på organisasjonens økonomi, effektivitet, mm., er rekruttering og høy turnover.

 • Arbeidstakers medvirkningsplikt ved sykefravær

  articleCreated with Sketch.6. februar 2024

  I denne episoden snakker Limita og Kari om et tema som henger tett sammen med temaene sykefravær og arbeidsmiljø, nemlig arbeidstakers plikt til å medvirke selv for å unngå sykefravær eller å bidra til at sykefravær blir så korte som mulig før arbeidstaker kan komme tilbake. Tema er altså hvordan forebygge og hvordan følge opp. De snakker også om betydningen av at arbeidstaker ikke medvirker, enten det gjelder betydning for selve ansettelsesforhold eller betydning for sykepenger.

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder Bing brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....