Offentlig rett og myndighetsutøvelse

LinkedIn icon

Offentlige reguleringer berører alle samfunnsområder og næringer. Den offentlige forvaltningen er kompleks og uoversiktlig, med et stadig voksende regelverk. Internasjonale forpliktelser, menneskerettigheter og EU-reguleringer bidrar til å komplisere rettskildebildet.

stortinget_650.jpg

Offentlige etater som driver myndighetsutøvelse, er pålagt å følge regelverket innenfor forvaltningsretten. Utgangspunktet for dette regelverket er forvaltningsloven.

Forvaltningsloven gjelder i utgangspunktet for alle forvaltningsorganer. Både kommuner, fylkeskommuner og staten må følge reglene i forvaltningsloven. På noen områder reguleres saksbehandling av særskilte lover, som erstatter eller virker sammen med forvaltningslovens alminnelige regler.

Regjeringen har nedsatt et offentlig utvalg for å revidere forvaltningsloven.

Les mer om revisjonsplanene for forvaltningsloven på nettsidene til regjeringen: Forvaltningslovutvalget.

 

Hvordan kan vi bistå deg?

Teamet vårt har bred erfaring med forvaltningsrettslige problemstillinger fra ulike verv og stillinger. En rekke av advokatene våre har erfaring fra offentlig sektor, for eksempel Finansdepartementet, Justisdepartementet, Statens Vegvesen og Konkurransetilsynet. Vi har også advokater med erfaring fra kommuneadvokat og Regjeringsadvokaten.

Vi kan blant annet hjelpe med:

  • Klage på forvaltningsavgjørelse
  • Omgjøring
  • Vedtak om utsatt iverksetting (oppsettende virkning)
  • Innsyn i offentlige dokumenter – offentlighetsloven
  • Habilitetsspørsmål
  • Ugyldighet som følge av saksbehandlingsfeil:
  • Søksmål mot offentlige myndigheter
  • Klage til ESA og andre overnasjonale klageinstanser

 

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder Bing brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....