Internasjonal skatt

Våre skatteadvokater har bred erfaring med å yte bistand til selskaper og personer i internasjonale spørsmål, og vi har anerkjente samarbeidspartnere innen skatt i de fleste aktuelle land verden over.
nærbilde_av_retningsskilt_gardemoen_650.jpg

Vi bistår med skatterådgivning og planlegging, samt kontakt med norske og utenlandske myndigheter i en lang rekke land. Noen av våre advokater har også arbeidet som konsernadvokater i multinasjonale selskaper, og forstår at kundene er på jakt etter en skatteoptimal løsning som også er praktisk gjennomførbar når virksomheten deres skal ut i verden.

Vi kan hjelpe deg og din virksomhet med

  • Bistand til optimal struktur ved etableringer i utlandet
  • Flytting av virksomhet, selskaper og personer
  • Fusjon, fisjon, oppkjøp og samarbeidsavtaler over landegrenser
  • Tolkning av skatteavtaler, kildeskattespørsmål
  • Bistand i forbindelse med oppdrag og arbeid på norsk og utenlandsk sokkel
  • Spørsmål knyttet til internprising, herunder inngåelse av avtaler med skattemyndighetene om prising og løsning av dobbeltbeskatningsspørsmål, «APA» (Advanced Pricing Agreements) og «MAP» (Mutual Agreement Procedure)

Relaterte artikler

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder Bing brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....