Varslingsrutiner

Nye regler om varsling i arbeidsmiljøloven (fra 1. juli 2017) innebærer at alle virksomheter med mer enn fem ansatte, plikter å etablere varslingsrutiner. Har din bedrift varslingsrutiner på plass?

Absolutt påbud

Endringene innebærer at alle virksomheter med mer enn fem ansatte nå blir pålagt å utarbeide varslingsrutiner. Dette gjelder

  • uavhengig av stillingsbrøken til de ansatte. En butikk med fire deltidsansatte og én lørdagshjelp plikter for eksempel å etablere rutiner for varsling.
  • også for virksomheter med innleide ansatte

I virksomheter med mindre enn fem ansatte skal det utarbeides rutiner for varsling, dersom forholdene tilsier det. Rutinene som skal utarbeides må rettes inn mot hver enkelt bedrift på en slik måte at formålet med regelendringen oppnås. Rutinene skal utarbeides i samarbeid med de tillitsvalgte eller tilsvarende verneombud. Rutinene skal være skriftlige lett tilgjengelige.

 

De nye reglene omfatter følgende:

  • Varslingsreglenes virkeområde utvides til å omfatte innleide arbeidstakere.
  • Varslingsreglene samles i et eget kapittel i arbeidsmiljøloven.
  • Konkrete minimumskrav til innholdet i skriftlige varslingsrutiner.
  • Taushetsplikt for offentlige ansatte ved ekstern varsling.
  • Arbeidstilsynet vil kunne gi pålegg og/eller tvangsmulkt dersom virksomhetene ikke har godkjente varslingsrutiner.
  • Innleide arbeidstakere fra f.eks. bemanningsforetak gis rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten de er innleid til.

 

Ræder kan bistå med etablering av varslingsrutiner

Ræders arbeidsrettseksperter har spisskompetanse på varslingsreglene i arbeidsmiljøloven og har bistått en rekke virksomheter med å etablere varslingsrutiner. Vi kan utarbeide varslingsrutinene sammen med din bedrift. Dette sikrer at rutiner overholder myndighetenes krav, og dere får et operativt verktøy som bidrar til å lette varslingskulturen.

Hvor omfattende arbeidet med å utarbeide varslingsrutiner vil bli avhenger av flere ulike faktorer, bla bedriftens størrelse og organisasjonsstruktur.

 

Ønsker du å etablere rutiner i din bedrift?

Vi hjelper deg med etablering av varslingrutiner til en fastpris.

Ta kontakt med oss

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder Bing brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....