Cybersikkerhet og juss

LinkedIn icon

De siste årene har vi sett en betydelig akselerasjon i digitaliseringen av norsk næringsliv. Men har vi vært like flinke til å sette oss inn i farene som lurer i det digitale landskapet?

rules-for-compliance-with-policies-business.jpg_s=1024x1024&w=is&k=20&c=fZa_jAJjVdElQpvi7aT38NavJi5FIc8v8kc_LduY5TI= (1).jpg

Digitalisering på høygir krever en ny tilnærming til digital sikkerhet. Selv om dagens digitale landskap åpner opp for en verden av muligheter, bringer det også med seg en rekke utfordringer når det gjelder datasikkerhet.

Cyberangrep har dessverre blitt en truende realitet i vår hverdag, og kunnskap om digital sikkerhet er blitt helt avgjørende. Hvordan bør virksomheter jobbe på området og hvordan bør de proaktivt adressere tematikken – både når det kommer til sikkerhet og juss?  

Agenda 

 • Cybersikkerhet – Hvordan beskytter du dine digitale eiendeler?  

Hvordan kan din virksomhet oppdage, stanse og håndtere dagens trusler?
v/ Ronny Stavem, CEO & Head of Digital Security Services, Dunamis Technology 

 • Datasikkerhet & juss

Advokatene i Ræder gir deg en oversikt over relevante lover og regler slik at du har oversikt over hva du bør gjøre før, under og etter et cyberangrep.

  • Slik sikrer du dine verdier!

   - Rettslig regulering av datasikkerhet og cyberangrep
   - Hva kan virksomheter gjøre for å begrense risikoen for tap og ansvar?
   v/ senioradvokat Silje Bragstad, Advokatfirmaet Ræder AS
  • Personvern ved et cyberangrep! Hva nå?

   Hvis ulykken først er ute, er det stor sannsynlighet for at enkeltindividers personvern kan bli rammet. Det er derfor viktig å ha gode rutiner og beredskapsplaner for å håndtere hendelsen  – både for å sikre tillit fra brukere av virksomhetens tjenester, og for å unngå sanksjoner fra Datatilsynet. Få en oversikt over:
   - Rettslige utgangspunkter (Grunnleggende personvernprinsipper, Krav til sikkerhet, internkontroll og rutiner som muliggjør etterlevelse og adekvat personopplysningssikkerhet) 
   - Hvordan håndtere dataangrep i samsvar med GDPR
   v/ senioradvokat Julie Dahl Sagmo, Advokatfirmaet Ræder AS

Arrangementet er utsatt 

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder Bing brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....