Julie er senioradvokat i Ræder Bing og er tilknyttet tvisteløsningsavdelingen, samt faggruppene for arbeidsrett og IPR/Tekno/GDPR.

Julie arbeider hovedsakelig med juridisk rådgivning innenfor arbeidsrett og personvern, samt tilgrensende fagområder som forvaltningsrett, forbrukervern, kontraktsrett og compliance.

Julie har lang erfaring med juridisk rådgivning til klienter i både privat og offentlig sektor på arbeidsrettsområdet, herunder knyttet til opphør av arbeidsforhold, omstillings- og endringsprosesser, virksomhetsoverdragelser, varslingssaker, arbeidstid, transaksjoner/due diligence, samt innleie/utleie av arbeidskraft og andre tilknytningsformer til arbeidslivet.  

Hun har i tillegg lang erfaring med arbeid på området for personvern og GDPR, herunder med å vurdere behandlingsgrunnlag og etterlevelse av plikter etter personvernregelverket. Innenfor personvernområdet bistår hun også jevnlig med utforming av GDPR-rettslig dokumentasjon, både knyttet til ansatte og virksomheten for øvrig, herunder behandlingsprotokoller, personvernerklæringer, rutiner for lagring og sletting av personopplysninger, databehandleravtaler m.m.  

Hun har også bakgrunn med generelt kontraktsrettslig og compliancerettslig arbeid, herunder avtaletolkning og utforming av kontrakter og annen dokumentasjon. Hun holder også jevnlig foredrag/workshops innenfor sine primærfagområder.

Utdanning

  • 2007 - 2012Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen
  • 2006 - 2007Økonomi og administrasjon, Høgskolen i Bergen

Arbeidserfaring

  • 2023 -Senioradvokat, Ræder Bing advokatfirma AS
  • 2022 - 2023Senioradvokat, Advokatfirmaet Ræder AS
  • 2016 - 2022Senior Associate, Wiersholm
  • 2016Secondment, en multinasjonal industribedrift innen maritim sektor
  • 2012 - 2016 Associate, Wiersholm

Annet

Forfatter av artikler

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder Bing brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....