Webinar: Risiko ved sikkerhetsstillelse for annens gjeld

LinkedIn icon

Webinar der vi ser på risiko dersom en skal stille sikkerhet for tredjemanns gjeld. Vi går kort igjennom ulike former for garantier/ sikkerheter og ser litt nærmere på hvilke konsekvenser det kan få ved at man for eksempel garanterer for datterselskapets gjeld.

Bilde av kredittkort .jpg

Garantistillelse er særlig aktuelt i konsernforhold eller overfor nærstående selskaper. Dette kan være en effektiv og god løsning, men er samtidig et virkemiddel som må brukes med omhu. Garantistillelse for tredjemanns gjeld kan for eksempel være aktuelt slik at sikkerhetshaver oppnår finansiering med så gode vilkår som mulig eller for å sikre at revisor avgir en «ren» revisjonsberetning til selskapet det stilles garanti overfor. Som garantist bør du imidlertid være oppmerksom på at garantistillelsen kan få betydning for adgangen til å dele ut utbytte, at en tilbakekallelse av garantien etter omstendighetene kan føre til erstatningsansvar eller at dersom sikkerhetshaver går konkurs vil boet ha legalpant i sikkerhetstillelsen.   

Agenda:

 • Kort om ulike former for garantier og sikkerhetsstillelse
 • Typiske tilfeller der en stiller garanti for tredjeparts gjeld
 • Dette må du vite om garantistillelsens betydning for garantisten
 • Hva skjer når garantien blir trukket på eller sikkerhetshaver går konkurs?
  • Habitat-dommen
  • Boets legalpant
 • Spørsmål og svar

Foredragsholdere

 • Hanne Brun Haugen, senioradvokat, Advokatfirmaet Ræder AS
 • Øyvind Bjørnstad, senioradvokat, Advokatfirmaet Ræder AS

Målgruppe

Webinaret retter seg mot bedriftseiere,daglig leder, styremedlemmer o.l.

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder Bing brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....