Øyvind
Bjørnstad

Senioradvokat

Øyvind Bjørnstad_POP0942_ræder_web.jpg
Øyvind Bjørnstad er senioradvokat i Ræder Bing. Han jobber hovedsakelig med konkursrettslige og skatterettslige problemstillinger og er tilknyttet faggruppene for restrukturering og insolvens samt Ræders skattegruppe.

Han har tidligere arbeidet som skattejurist i Skatteetaten, hvor han jobbet spesielt innenfor innkreving og tvist tilknyttet insolvente virksomheter, samt ettergivelse av skatt og mva, og har opparbeidet seg bred erfaring med problemstillinger tilknyttet disse områdene. I Skatteetaten deltok han videre i flere prosjekter bl.a. «Riksprosjekt Finans», hvor nasjonale og regionale grupper jobber med bekjempelse av arbeidsmarkedskriminalitet, særlig innenfor bygg/anlegg, renhold og drosjevirksomhet.

Øyvind har også tidligere vært Namsfullmektig i Namsfogden i Oslo. Her ervervet han seg god erfaring innen tvangsfullbyrdelse, midlertidig sikring av pengekrav og konkurs.

Øyvind har god innsikt og forståelse for hvordan forenkle kompliserte rettslige problemstillinger ovenfor både privatpersoner og selskaper i vanskelige økonomiske situasjoner. Han er en erfaren foredragsholder, hadde opplæringsansvar for innkrevingsmiljøene i kemnerkontorene/ skatteoppkreverkontorene i region øst, og var ansvarlig for internopplæring innenfor tvangsfullbyrdelse og midlertidig sikring av pengekrav hos Namsfogden.

Utdanning

  • 2011Master i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo

Arbeidserfaring

  • 2023 -Senioradvokat, Ræder Bing Advokatfirma AS
  • 2020 - 2023Senioradvokat, Advokatfirmaet Ræder AS
  • 2017 - 2020Advokat, Advokatfirmaet Ræder AS
  • 2016 - 2017Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Ræder AS
  • 2013 - 2016Seniorskattejurist, Skatt øst
  • 2011 - 2013Namsfullmektig, Namsfogden i Oslo

Annet

Øyvind skrev masteroppgave innen fast eiendom, om tvangsutløsning av en sameiepart.

Forfatter av artikler

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder Bing brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....