WEBINAR: Økt styreansvar – ny lov om reelle rettighetshavere krever handling

LinkedIn icon

I november 2021 trådte nye regler om reelle rettighetshavere i kraft. Loven innebærer at de fleste norske virksomheter, blant annet aksjeselskaper, nå er pålagt å gjøre en rekke tiltak for å sikre at man har oversikt over hvilke fysiske personer som direkte eller indirekte kontrollerer en virksomhet gjennom å være en reell rettighetshaver.

Webinar 18 januar .png

Formålet med loven er å sikre økt åpenhet om norske virksomheters eierstrukturer. Dette vil gjøre det vanskeligere å skjule hvem som i realiteten har kontroll og eierskap over virksomhetene.

Myndighetene har signalisert viktigheten av at den nye loven etterleves. Manglende innhenting, oppbevaring og registrering av informasjon kan straffes med bøter eller fengsel i inntil ett år. Det kan ilegges straff for både virksomheten og personer som handler på vegne av virksomheten.

Da det er styret som har det øverste tilsyn- og forvaltningsansvar i virksomheten, er det styret som har ansvaret for at den nye loven blir implementert og etterlevd.  

På webinaret den 18. januar vil Advokatfirmaet Ræder ta en gjennomgang av hva loven betyr for norske virksomheter, og hva de nå må gjøre for å følge den nye loven. På webinaret vil også Orgbrain vise en digital løsning som forenkler arbeidet med å følge opp kravene i den nye loven.

Foredragsholdere

Anne Helene Moen, Advokatfirmaet Ræder AS

Anne Helene er advokatfullmektig i Ræder og er tilknyttet faggruppene restrukturering og insolvens, og skatt og merverdiavgift. Hun har en Master i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen, og valgfag fra Københavns universitet. Anne Helene har bakgrunn som seniorskattejurist i Skatteetaten og som rådgiver fra Namsfogden i Oslo. Hun rådgir kunder innenfor ovennevnte fagområder, og skriver artikler, blant annet om reelle rettighetshavere.

Dag Asheim, CTO & Styremedlem – Orgbrain

Dag Asheim er cand.scient i informatikk fra Universitetet i Oslo. Etter studiene startet han Linpro, Norges ledende firma på Linux og fri programvare. Selskapet vokste fra ham som eneste ansatt til godt over 100 medarbeidere før det ble solgt. Dag har lenge savnet gode digitale løsninger som understøtter styreprosesser, noe som har vært drivkraften bak starten av Orgbrain. Han også er styreleder i Foreningen for bedre styrearbeid.

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder Bing brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....