Webinar: Styre i krevende tider!

LinkedIn icon

COVID 19 har påvirket styrerollen og styrets agenda. I disse ekstraordinære tider må styret være bevisst sitt ansvar, ta tak, stille spørsmål og ha god oversikt og kontroll. Situasjonen i selskapet kan endre seg raskt, og hyppige offentlige tiltak, rettslige endringer og praktisk nødvendige løsninger og handlinger kan påvirke driften av selskapet. Styrene i svært mange selskaper vil nå ha en aktivitetsplikt utover det som er normalt og må ta stilling til helt nye ukjente problemstillinger. Styret og de enkelte styremedlemmer må ikke være passive, for i ytterste konsekvens kan de pådra seg erstatnings- eller straffansvar.

Bilde av styrerom.jpg

Vi arrangerer webinar som ser nærmere på styring i krevende tider. Du får praktiske tips og råd og oversikt over høyaktuelle juridiske problemstillinger. Formuer og markedsposisjoner kan fort skifte hender i kriser, men med riktige grep kan man komme styrket ut.
 

Program:

Styrearbeid i krevende tider

• Ansvar og roller for styre og daglig leder i krevende tider
• Hvordan dokumentere handlinger og vurderinger som blir foretatt
• Praktiske råd og tips

v/ Vidar Andersen, Concepta Partner AS - erfaren kursholder og forfatter av bøkene Styreguiden, Styrearbeid på 1-2-3, Likviditet på 1-2-3

Styrevurderinger - skatt og regnskap i koronatider

Ansvar for styret ved fristende skattemessige disposisjoner i koronatid, tilleggsskatt, mangelfull regnskapsføring og de vanskelige vurderingene om fortsatt drift og hendelser etter balansedagen ved avleggelse av årsregnskap

v/ Einar Heiberg, partner, Advokatfirmaet Ræder. Einar er fagruppeleder for Ræders skattegruppe, prosederer jevnlig rettssaker og har møterett for Høyesterett
 

Erfaringer fra retten – Når går det galt og hvorfor?

Praktiske eksempler fra domstolene, hva som typisk fører til erstatningsansvar

v/ Joar Heide, partner, Advokatfirmaet Ræder. Joar er spesialist på tvist og prosedyre og prosederer jevnlig rettssaker for alminnelige domstoler og voldgiftsrett
 
 

Målgruppe:
Bedriftseiere, styremedlemmer, styreledere og daglig ledere, men også andre som er interesserte i å lære mer om styrearbeid.

Påmelding

1. Fyll ut skjema
2. Trykk på 'registrer meg'
3. Du får tilsendt lenke til webinaret i god tid før arrangementet.

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder Bing brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....