Joar Heide er partner og tilknyttet faggruppen tvist og prosedyre.

Joar har i en årrekke prosedert et stort antall rettssaker for alminnelige domstoler og voldgiftsrett og har én godkjent prøvesak for Høyesterett. Han arbeider derfor nesten utelukkende med sivile tvister for domstolene.

Joar har bred faglig kompetanse, men med et særlig fokus på tvister innen kontraktsrett, arbeidsrett, fast eiendoms rettsforhold, selskapsrett og erstatningsrett. Hans spisskompetanse ligger innenfor saker som berører økonomiske og regnskapsmessige forhold, samt forskjellige typer profesjonsansvar.

Joar har tidligere bl.a. vært dommerfullmektig og juridisk rådgiver for Oslo kemnerkontor.

Utdanning

  • 1999Advokatbevilling
  • 1995Cand. Jur., Universitetet i Oslo

Arbeidserfaring

  • 2023 -Partner, Ræder Bing advokatfirma AS
  • 2006 - 2023Partner, Advokatfirmaet Ræder
  • 1999 - 2006Advokat, Advokatfirmaet Ræder
  • 1997- 1999Dommerfullmektig, Brønnøy sorenskriverembete
  • 1996 - 1997Juridisk rådgiver, Oslo kemnerkontor
  • 1993 - 1996førstekonsulent og ferievikar, Det Norske Stats Husbank

Forfatter av artikler

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder Bing brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....