Få orden på GDPR i din virksomhet

LinkedIn icon
articleCreated with Sketch.5. september 2023

GDPR – en bokstavkombinasjon som mange har blitt lei av, men som nok er kommet for å bli. Etter at GDPR har vært i kraft litt over fem år ser vi at mange virksomheter har tilpasset seg det nye regelverket og utarbeidet nye rutiner og internkontroll dokumentasjon. Dette er helt nødvendig for å ivareta sikkerheten rundt personopplysninger, og sikre at rettighetene til kunder, ansatte, leverandører og andre blir ivaretatt. Men, vi ser også at mange virksomheter ikke har kommet skikkelig i gang med GDPR arbeidet.

Bildeavgdprtastatur.jpg

Dette kan skyldes økonomi, knapphet på tid eller rett og slett at GDPR arbeidet fremstår som tungvint, byråkratisk og ganske uforståelig for mange. Personvern er viktig, og dersom systemet med sikkerhet rundt personopplysninger skal bli effektivt er det avgjørende at alle bidrar. Hvis små og mellomstore virksomheter ikke tilpasser seg regelverket, vil det på sikt bety at den totale sikkerheten for våre personopplysninger blir dårligere. Å få sin virksomhet i samsvar med GDPR er både et rettslig og samfunnsmessig ansvar, som til syvende og sist handler om at du skal være sikker på at dine personopplysninger bli behandlet på en sikker og forutsigbar måte.
 
Alle virksomheter i Norge er i praksis underlagt de samme reglene. Det er riktignok mer omfattende å få en større virksomhet som håndterer mye personopplysninger i samsvar med regelverket, men selv en liten håndverksbedrift, produksjonsbedrift eller butikk må ha et minimum av system og rutiner for å ivareta sikkerheten rundt personopplysningene til ansatte, kunder, leverandører og andre man er i kontakt med.

 
Ræders advokater har jobbet med personvern i mange år 

Ræder har advokater som har jobbet med personvern i mange år før GDPR kom på banen. Vi har bistått mange store og små virksomheter i deres GDPR-arbeid og har en solid kompetanse på regelverket og praksis. Vi vet at det er mange av våre klienter av små og mellomstore virksomheter som ikke er helt i mål med sitt GDPR arbeid. Noe av det vi ser at oppleves som det største hinderet for små og mellomstore virksomheter, er hvor man skal begynne og hvilken dokumentasjon som må utarbeides. Vi i Ræder har utarbeidet et godt malverk som vi benytter i samarbeid med våre klienter for å hjelpe dem til å komme i samsvar med regelverket.
 

Få orden på GDPR

Kontakt oss og få orden på GDPR. 

Relaterte fagområder

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder Bing brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....