Kryptovaluta, skatteplikt og merverdiavgift

LinkedIn icon
articleCreated with Sketch.2. mai 2018

Har du utvinnet, kjøpt eller solgt bitcoins det siste året? Bitcoin er den mest kjente formen av kryptovaluta. I en ny veileder definerer skattemyndighetene kryptovaluta som et formuesobjekt som derfor gjør det skatte- og avgiftspliktig.

nærbilde_av_penger_stablet_750.jpg

Kryptovaluta defineres ofte som uregulerte, digitale penger som ikke er utstedt eller garantert av en sentralbank. Dette i motsetning til tradisjonell valuta. Bitcoin er fortsatt den mest kjente kryptovalutaen.

I mars i år ga skattemyndighetene ut en veileder om kryptovaluta, som både omtaler skatt og merverdiavgift. Ifølge veilederen er kryptovaluta et formuesobjekt som omfattes av de alminnelige reglene for inntekts- og formuesbeskatning. Det er dermed bl.a. skatteplikt på realisasjon av kryptovaluta. Videre fremgår det at de som har utvinnet bitcoins for eksempel, skal inntektsføre dette til markedsverdien på utvinningstidspunktet.

Når det gjelder merverdiavgift, påpeker skattemyndighetene nok en gang at veksling av bitcoins er omfattet av unntaket for finansielle tjenester (omsetning av gyldige betalingsmidler). Dette har vært rettstilstanden siden Finansdepartementet avga sin uttalelse 6. februar 2017. Før dette tidspunktet mente norske skattemyndigheter at bitcoin ikke kunne anses omfattet av unntaket for finansielle tjenester i merverdiavgiftsloven. Dette til tross for at EU-domstolen allerede i 2015 kom til at bitcoin var omfattet av tilsvarende unntak i EUs merverdiavgiftsdirektiv. Og til tross for at Stortinget uttrykkelig har uttalt at det ved tolkning av det norske unntaket for finansielle tjenester skal ses hen til forståelsen av unntaket for finansielle tjenester slik det praktiseres i EU.

Et forsøk på nok en avklaring av kryptovalutens følger på avgiftsområdet kom i Skattedirektoratets uttalelse 17. april i år. Det konkluderes der at utvinning av kryptovaluta anses omfattet av det norske avgiftsunntaket for finansielle tjenester. Skattedirektoratet innrømmer at reguleringen av de avgiftsmessige konsekvensene av utvinning av kryptovaluta er vanskelig. Derfor uttales at man, i alle fall på nåværende tidspunkt, finner å konkludere med at utvinning av kryptovaluta må behandles som unntatt virksomhet etter merverdiavgiftsloven. Bakgrunnen for Skattedirektoratets konklusjon er konklusjonen til EU-kommisjonens VAT Committee i Working paper No. 892. I sistnevnte antar EU-kommisjonen at den verifiseringen av transaksjoner som utvinning innebærer kan anses som tjenester, og at det parti med bitcoins som utvinneren mottar som «premie» utgjør vederlaget slik at utvinningen kan anses omfattet av samme unntak som veksling av bitcoins (omsetning av gyldige betalingsmidler).

Siste ord om kryptovaluta og merverdiavgift er imidlertid ikke sagt, noe Skattedirektoratet selv har tatt et forbehold om i uttalelsen fra 17. april d.å. Med de strenge pliktene som uansett gjelder på skatte- og avgiftsområdet er det derfor viktig å ta kontakt med gode rådgivere for å være sikker på at man overholder det som (til enhver tid) er gjeldende regler.

Relaterte fagområder

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder Bing brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....