Aktuelt

Her finner du du nyttig lesestoff fra vårt faglige perspektiv. Vi holder deg oppdatert innenfor din sektor eller fagområde, på de til enhver tid aktuelle lovendringer og juridiske problemstillinger som når dagsorden.

Lytt til "Råd om rett" - våre siste podkaster finner du her 🎧

 

 • Bedrifter kan få bøter om de koordinerer lønn og arbeidsvilkår

  articleCreated with Sketch.25. august 2023

  Stor konkurranse mellom selskaper om å tiltrekke seg og beholde talenter og nødvendig kompetanse, kan gjøre det fristende for to eller flere arbeidsgivere å søke å begrense arbeidstagernes muligheter og/eller incentiver til å ta ansettelse i hverandres virksomheter. Disse avtalene kalles «no poaching»-avtaler - og kan i visse tilfeller bryte med både konkurranseloven og arbeidsmiljøloven.

 • Oppløsning av sameie gjennom salg eller seksjonering?

  articleCreated with Sketch.19. august 2023

  En sameier kan kreve et sameie tvangsoppløst etter sameieloven dersom ikke annet er avtalt. Hvis nærmere vilkår er oppfylt kan en sameier også kreve eiendommen seksjonert. Hvilke krav kan reises underveis, og hvem får best rett? Høyesterett har nå trukket opp nærmere retningslinjer for hvilken rådighet de ulike partene har under en sak om tvangsoppløsning, og fastslår likebehandling og rimelighet som bærende prinsipper.

 • ESA fastholder at de norske innleiereglene bryter med EØS-retten – åpner tilsynssak.

  articleCreated with Sketch.15. august 2023

  ESA lar seg ikke overbevise av norske myndigheters begrunnelse for å gjøre innstramminger i innleieregelverket. I et brev til arbeids- og inkluderingsdepartementet forklarer tilsynsorganet at de nå åpner sak mot Norge.

 • Vedlikeholdsplikt i boligleieforhold

  articleCreated with Sketch.12. august 2023

  Vedlikehold av en bolig er nødvendig ikke bare for å utbedre påførte skader, men også for å rette opp alminnelig slitasje. Er det utleier eller leietaker som har vedlikeholdsplikten?

 • Har du veto mot endring av brøken i eierseksjons-sameiet?

  articleCreated with Sketch.28. juli 2023

  Er du eier av en leilighet eller et næringslokale i et eierseksjonssameie er det som hovedregel sameiebrøken som avgjør hvor stor del av utgiftene som du er ansvarlig for. Spørsmål om endringer av brøken er dermed et stadig tilbakevendende tema.

 • Foreldelse av styreansvar

  articleCreated with Sketch.22. juli 2023

  I mange situasjoner oppfatter den som har lidt et tap at å fremme krav mot styremedlemmer eller daglig leder er et subsidiært krav, og at man først søker å oppnå dekning fra selskapet som har påført tapet. Høyesterett avsa i vår en avgjørelse som innebærer at kravet etter reglene om styrets erstatningsansvar kan være bortfalt som foreldet, selv om man har trodd at man skal få oppgjør fra selskapet.

 • Endringer i sikkerhetsloven – utvidet eierskapskontroll

  articleCreated with Sketch.4. juli 2023

  Flere endringer i sikkerhetsloven skal bidra til å styrke kontrollen med oppkjøp som kan være i strid med nasjonale sikkerhetsinteresser. Enkelte av reglene gjelder fra 1. juli, mens resten vil tre i kraft når nødvendige forskriftsendringer er gjort. Her gir vi en oppsummering av endringene.

 • Siste IS-tid?

  articleCreated with Sketch.4. juli 2023

  Her gir vi en kort orientering om hva et indre selskap (IS) er, - hvorfor selskapsformen benyttes og hvordan et IS kan bli til et AS.

 • Merverdiavgift på brakker – fast eiendom eller løsøre?

  articleCreated with Sketch.4. juli 2023

  Avgiftsmessig er forskjellen er stor. Utleie av brakker er avgiftspliktig med 25% - mens utleie av fast eiendom er i utgangspunktet avgiftsunntatt.

 • Ræder og Bing Hodneland slår seg sammen

  articleCreated with Sketch.28. juni 2023

  Advokatfirmaene Ræder og Bing Hodneland slår seg sammen og får en omsetning på godt over 250 millioner. Det nye selskapet vil hete Ræder Bing, skal fortsette sin drift i Ræders lokaler i Bjørvika og får rundt 110 medarbeidere.

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder Bing brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....