Aktuelt

Her finner du du nyttig lesestoff fra vårt faglige perspektiv. Vi holder deg oppdatert innenfor din sektor eller fagområde, på de til enhver tid aktuelle lovendringer og juridiske problemstillinger som når dagsorden.

Lytt til "Råd om rett" - våre siste podkaster finner du her 🎧

 

 • Gratisbilletter til de ansatte i julegave?

  articleCreated with Sketch.22. desember 2023

  Å gi festivalpass og konsertbilletter til ansatte og frivillige har lenge vært en vanlig praksis, men er disse såkalte «gratisbillettene» egentlig gratis?

 • Rettskraftig dom om markedsføringslovens § 25 - vern mot produktetterligning

  articleCreated with Sketch.20. desember 2023

  Nylig avviste Høyesterett en anke over en dom avsagt av Borgarting lagmannsrett, der Brødrene Dahl ble dømt for ulovlig produktetterligning i strid med markedsføringslovens generalklausul i § 25 om god forretningsskikk.

 • Rapportering av dine finansielle forhold i utlandet til norske skattemyndigheter

  articleCreated with Sketch.20. desember 2023

  I november inngikk Norge en intensjonsavtale med 47 land om å tiltre OECDs nye standard for rapportering og automatisk utveksling av opplysninger om kryptoaktiva (CARF), med sikte på å gjennomføre første utveksling i 2027. Fra før har Norge inngått avtaler om automatisk utveksling av opplysninger om finansielle konti hos finansinstitusjoner (CRS og FATCA).

 • Regjeringen foreslår ny lov om suppleringsskatt

  articleCreated with Sketch.20. desember 2023

  Fredag 24. november la regjeringen frem et forslag til Lov om suppleringsskatt på underbeskattet inntekt i konsern. Forslaget innebærer implementering av OECDs Pilar 2 regelverket. Lovforslaget tar sikte på å begrense flytting av overskudd og sikre at store konserner betaler minst 15 prosent skatt.

 • Myndigheter og næringsliv må løse sikkerhetsutfordringer sammen

  articleCreated with Sketch.18. desember 2023

  Regjeringen foreslår blant annet ny meldeordning for kontroll av utenlandske direkteinvesteringer. Slik kan det påvirke norske næringsdrivende.

 • Ny innstramming av utflyttingsskatten

  articleCreated with Sketch.9. desember 2023

  Den 3. desember ble regjeringen og SV enige om statsbudsjettet for 2024. Enigheten innebar endringer i utflyttingsskatten. I tillegg ligger det i forliket mulige endringer i aksjonærmodellen og fritaksmetoden.

 • Skattlegging av investeringer i kryptovaluta og non-fungible tokens

  articleCreated with Sketch.7. desember 2023

  I denne artikkelen redegjør vi for skattemessige konsekvenser ved investeringer i kryptovaluta og non-fungible tokens, herunder gevinstbeskatning og tapsfradrag ved realisasjon, skatt på avkastning og formuesbeskatning.

 • Er bryggene lovlige?

  articleCreated with Sketch.5. desember 2023

  Oslo og flere andre kommuner har igangsatt en systematisk kartlegging av ulovlige byggetiltak langs kysten. Ulovlige tiltak i strandsonen kan kreves fjernet, og eiere kan ilegges tvangsmulkt og dagbøter. Hvordan konstateres ulovlighet, og hva kan man gjøre om kommunen varsler at bryggen din er ulovlig?

 • Grunneierfinansiering av infrastrukturen - Forslag til endringer av plan- og bygningsloven på høring

  articleCreated with Sketch.5. desember 2023

  Kommunal- og distriktsdepartementet foreslår endringer i plan- og bygningsloven (pbl.) som gjelder grunneierfinansiering av infrastruktur og utbyggingsavtaler. I dag bidrar typisk utbyggere til finansiering av nødvendig infrastruktur gjennom rekkefølgekrav i reguleringsplan og utbyggingsavtaler med kommunen.

 • Formuesskatt som finansieres av utbytte er dyrt

  articleCreated with Sketch.28. november 2023

  Det er fortsatt mange som vurderer å flytte fra Norge, og som begrunner det med høyt skattetrykk og manglende forutsigbarhet i de norske skattereglene. Særlig faller det mange tungt å måtte ta ut midler fra bedriften for å dekke formuesskatten. Ofte kan det utgjøre betydelige beløp.

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder Bing brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....