Aktuelt

Her finner du du nyttig lesestoff fra vårt faglige perspektiv. Vi holder deg oppdatert innenfor din sektor eller fagområde, på de til enhver tid aktuelle lovendringer og juridiske problemstillinger som når dagsorden.

Lytt til "Råd om rett" - våre siste podkaster finner du her 🎧

 

 • Enklere å bruke leverandører i USA

  articleCreated with Sketch.18. september 2023

  Nytt rammeverk mellom EU og USA forenkler personvernkrav som norske virksomheter må følge. Du må bare gjøre en TIA-vurdering – hva er det?

 • Småhusplanen: Boenhetsbegrep og kommunal kreativitet

  articleCreated with Sketch.11. september 2023

  Ny høringsperiode for endringer i Småhusplanen i Oslo er nylig avsluttet. Forslaget viderefører blant annet en egen definisjon av boenhet som kan få store konsekvenser for fremtidig utleie av deler av egen bolig.

 • Generasjonsskifte av aksjer med negativ inngangsverdi

  articleCreated with Sketch.6. september 2023

  Skattedirektoratet har nylig publisert to bindende forhåndsuttalelser som gjelder spørsmål om gaveoverføring av aksjer med negativ inngangsverdi fra forelder til barns holdingselskap, ville bli rammet av omgåelsesregelen i skatteloven § 13-2.

 • Få orden på GDPR

  articleCreated with Sketch.5. september 2023

  Etter at GDPR har vært i kraft i flere år ser vi at mange virksomheter ikke har kommet skikkelig i gang med GDPR arbeidet. Det nye regelverket krever at virksomheter utarbeider nye rutiner og internkontroll dokumentasjon. Dette er helt nødvendig for å ivareta sikkerheten rundt personopplysninger, og sikre at rettighetene til kunder, ansatte, leverandører og andre blir ivaretatt. Ræder kan bistå deg med å komme i samsvar med regelverket.

 • Russland suspenderer deler av skatteavtalen

  articleCreated with Sketch.4. september 2023

  Russland har suspendert deler av skatteavtalen som følge av at Norge er definert som uvennlig land. Hvilken betydning får det?

 • Grunneiernes rett til eiendomsretten i luftrommet over seg

  articleCreated with Sketch.1. september 2023

  Spørsmålet om eiendomsrettens utstrekning i luftrommet over oss blir stadig mer aktuelt. I Gondolbanedommen vant grunneierne på Voss frem med sine anførsler og krav om erstatning som følge av ulempe og verdiforringelse på eiendommene sine. Her oppsummerer vi saken fra Høyesterett.

 • Nye nasjonale forventninger til arealplanlegging vedtatt

  articleCreated with Sketch.1. september 2023

  Hvert fjerde år legger regjeringen legger fram nasjonale forventninger til regional og kommunal arealplanlegging, som gjelder for hele landet. Forventningsdokumentet samler regjeringens viktigste prioriteringer på planområdet for den kommende fireårsperioden. De nye forventningene ble vedtatt ved kongelig resolusjon den 20. juni 2023. Forrige regjerings forventning om en sentralisert og kompakt utvikling er det få spor av i det nye dokumentet.

 • Kommuneplanen i Oslo revideres – Oslo frem mot 2040

  articleCreated with Sketch.1. september 2023

  Kommuneplanens arealdel er en langsiktig plan for hvordan eiendomsareal i en kommune skal utvikles. Planen er juridisk bindende for nye tiltak og ny arealbruk, og skal legges til grunn for videre arbeid med reguleringsplaner.

 • Ræders skatteeksperter anerkjennes i World Tax

  articleCreated with Sketch.31. august 2023

  Advokatfirmaet Ræder med sterke plasseringer innen kategoriene Transactional Tax, Tax Controversy og Shipping i 2024-utgaven av World Tax.

 • Gjenstridige aksjonærer

  articleCreated with Sketch.26. august 2023

  Hvor langt kan man gå i å tvinge aksjonærer til å stemme på en bestemt måte på generalforsamling?

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder Bing brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....