Aktuelt

Her finner du du nyttig lesestoff fra vårt faglige perspektiv. Vi holder deg oppdatert innenfor din sektor eller fagområde, på de til enhver tid aktuelle lovendringer og juridiske problemstillinger som når dagsorden.

Lytt til "Råd om rett" - våre siste podkaster finner du her 🎧

 

 • Reklamasjonsfrist ved erstatningskrav mot egen advokat

  articleCreated with Sketch.5. november 2023

  Advokatansvar omtales stadig vekk i media, og det synes å være en økning i omfanget av saker hvor en klient fremmer erstatningskrav mot sin egen advokat. Det er likevel lett å glemme at man kan tape et slikt erstatningskrav dersom man ikke reklamerer i tide.

 • Bedrifter bruker ChatGPT – hvem eier resultatet?

  articleCreated with Sketch.28. oktober 2023

  Halve Norge har testet dataverktøy med kunstig intelligens. Resultatene kan være imponerende bilder, artikler og musikk, men hvem eier disse?

 • Overtredelsesgebyr i arbeidsmiljøloven

  articleCreated with Sketch.25. oktober 2023

  Arbeids- og inkluderingsdepartementet foreslår å heve den øvre rammen for overtredelsesgebyret for et mer effektivt sanksjonsmiddel mot arbeidslivskriminalitet.

 • Start jakten etter kvinnene

  articleCreated with Sketch.24. oktober 2023

  Nye krav til kjønnsrepresentasjon i styret er til behandling i Stortinget. Allerede mot slutten av neste år kan det være behov for mer enn 6.000 nye kvinner i styrerommene. Det kan være lurt å tilpasse seg tidlig.

 • Rekonstruksjon – et alternativ til konkurs?

  articleCreated with Sketch.14. oktober 2023

  Reglene om konkursbeskyttelse, eller rekonstruksjon, ble innført for å hjelpe bedrifter gjennom økonomiske kriser og helst unngå konkurs.

 • Styreansvar i borettslag og eierseksjonssameier

  articleCreated with Sketch.9. oktober 2023

  Borgarting lagmannsrett avsa den 12. september 2023 dom i en sak som knyttet seg til krav om tilbakebetaling av ekstraordinære felleskostnader som påløp som følge av omfattende utbedringsarbeid.

 • Statsbudsjettet 2024

  articleCreated with Sketch.6. oktober 2023

  Støre-regjeringen la i dag frem forslag til statsbudsjett for 2024. Som varslet foreslås det innført en grunnrenteskatt for landbasert vindkraft. Den varslede monsterskatten utsettes, og det foreslås en mindre nedjustering av formuesskatten for næringseiendom. Utover dette er det mindre forslag til endringer, men en endring i beregningen av fusjons- og fisjonsfordring vil gjøre enkelte omorganiseringer enklere.

 • Kan et krav om etterinnmelding i en pensjonsordning foreldes?

  articleCreated with Sketch.5. oktober 2023

  Høyesterett avsa nylig en dom (HR-2023-1637-A) hvor det sentrale spørsmålet var hvorvidt et krav om etterinnmelding i en tjenestepensjonsordning kan foreldes.

 • Vi er endelig Ræder Bing!

  articleCreated with Sketch.1. oktober 2023

  1. oktober samles medarbeiderne i advokatfirmaene Ræder og Bing Hodneland i et felles selskap, Ræder Bing advokatfirma AS.

 • Frister for gjennomføring av fisjoner, fusjoner og kapitalnedsettelser

  articleCreated with Sketch.19. september 2023

  Mange ønsker å være sikret registrering av blant annet fusjon, fisjon og kapitalnedsettelser innen utgangen av 2023, slik at disposisjonen kan legges til grunn med virkning for 2023. Foretaksregisteret har fastsatt fristene for innsending av beslutnings- og gjennomføringsmeldinger for å være sikret registrering innen utgangen av 2023.

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder Bing brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....