Aktuelt

Her finner du du nyttig lesestoff fra vårt faglige perspektiv. Vi holder deg oppdatert innenfor din sektor eller fagområde, på de til enhver tid aktuelle lovendringer og juridiske problemstillinger som når dagsorden.

Lytt til "Råd om rett" - våre siste podkaster finner du her 🎧

 

 • Ræder Bing anerkjent av Chambers and Partners

  articleCreated with Sketch.14. mars 2024

  Nye advokater rangeres individuelt og flere fagområder mottar velfortjent anerkjennelse i Chambers & Partners European Guide .

 • Inhabilitet i styrerommet

  articleCreated with Sketch.11. mars 2024

  Inhabilitet har vært i nyhetsbildet hyppig den siste tiden. Grensene for inhabilitet kan være krevende å trekke. Som styremedlem bør du ha et bevisst forhold til reglene.

 • Investorers forventninger til selskaper de investerer i

  articleCreated with Sketch.4. mars 2024

  Selskaper underlegges i økende grad lover og regler med rapporteringskrav som krever økt ressursbruk. Dette oppleves som besværlig. Det er imidlertid ikke bare myndighetene som følger opp hvorvidt selskapene etterlever regler og rapporteringskrav. Investorer er også interessert i offentlig tilgjengelig informasjon om hvordan «ståa» er i selskaper de har investert i eller vurderer å investere i.

 • Nye regler for markedsføring av bolig til forbruker

  articleCreated with Sketch.26. februar 2024

  Når du skal selge bolig til forbrukere, er det flere fallgruver som kan resultere i senere boligtvister. For å unngå slik tvist er det viktig å sette seg inn i forbrukerrådets veiledning for markedsføring av bolig. Nye regler fra 2024!

 • Minoritetsaksjonærens posisjon i selskapet

  articleCreated with Sketch.19. februar 2024

  Utgangspunktet er at flertallet bestemmer, og at mindretallet må føye seg. Som minoritetsaksjonær er det spesielt viktig å vite hvilke medbestemmelsesmuligheter som ligger i aksjelovens minoritetsvern. I denne artikkelen gir vi en kortfattet oversikt over minoritetsvernet og det ulovfestede lojalitetsprinsippet.

 • Grunnrenteskatt på landbasert vindkraft

  articleCreated with Sketch.19. februar 2024

  19. desember vedtok Stortinget innføring av grunnrenteskatt på landbasert vindkraft, med virkning fra og med inntektsåret 2024. De endelige reglene er blitt gunstigere enn det Regjeringen først hadde lagt opp til.

 • Prosessrisikovurderinger – Kvalifisert gjetning «innpakket i glanset papir»?

  articleCreated with Sketch.12. februar 2024

  Bruken av omfattende prosessrisikovurderinger med tallmessig angivelse av prosessrisiko, er økende særlig blant mange større advokatfirmaer. Erfaringsvis får dette lett preg av å være kvalifisert gjetning «innpakket i glanset papir». Prosessrisikovurderingen presenteres derved som noe annet for klienten enn det egentlig er.

 • Hvordan balansere ytringsfriheten mot retten til personvern?

  articleCreated with Sketch.5. februar 2024

  Beskyttelse av personvern og retten til å uttrykke tanker og ideer fritt, står ofte i konflikt. Derfor oppstiller personvernregelverket et viktig unntak der personopplysninger som publiseres for journalistiske, akademiske, kunstneriske eller litterære formål er unntatt fra flere regler i GDPR. Hva er konsekvensene av dette unntaket?

 • Register over reelle rettighetshavere

  articleCreated with Sketch.29. januar 2024

  Snart må alle rapportere inn sine eiere! Regjeringen ønsker nå å innføre regler som medfører at de fleste virksomhet i Norge blir pålagt å rapportere inn sine reelle rettighetshavere til myndighetene.

 • Det koster å sette arbeid ut til en oppdragstaker som skulle vært ansatt som arbeidstaker

  articleCreated with Sketch.25. januar 2024

  Skillet mellom de som utfører arbeid som arbeidstakere og oppdragstakere har fått ny aktualitet, gjennom Eidsivating lagmannsretts dom. Lovgiver har nå tydeliggjort definisjonen på hva som karakteriserer et arbeidsgiver-arbeidstaker-forhold. I tillegg har lovgiver pålagt arbeidsgiver et skjerpet beviskrav.

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder Bing brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....