Aktuelt

Her finner du du nyttig lesestoff fra vårt faglige perspektiv. Vi holder deg oppdatert innenfor din sektor eller fagområde, på de til enhver tid aktuelle lovendringer og juridiske problemstillinger som når dagsorden.

Lytt til "Råd om rett" - våre siste podkaster finner du her 🎧

 

 • Oversikt over sentrale regelendringer fra 1. januar 2024 innenfor skatt og avgift 

  articleCreated with Sketch.5. januar 2024

  Fra 1. januar 2024 trådte flere endringer i kraft innenfor skatte- og avgiftsområde. Her er en oversikt over de viktigste endringene. 

 • Nytt år, nye lover: Lovendringer innen retail fra 1. januar 2024

  articleCreated with Sketch.5. januar 2024

  Flere lover trådte i kraft fra og med 1. januar 2024. Vi oppsummerer de sentrale lovendringene for deg innen handel – enten som næringsdrivende eller forbruker.

 • Start jakten etter kvinnene

  articleCreated with Sketch.4. januar 2024

  Rett før jul ble det vedtatt nye krav om kjønnssammensetning i styrene i mellomstore og store selskaper. De nye reglene medfører at blant annet større aksjeselskaper må oppfylle krav til representasjon av begge kjønn i styret.

 • Ræder Bing styrker arbeidsrettsteamet

  articleCreated with Sketch.2. januar 2024

  Kari Bergeius Andersen og Mari Kimsås-Otterbech starter i Ræder Bing. Begge har lang erfaring fra arbeidsrett, og trer nå inn i selskapets partnerskap.

 • Arctic Water – varemerket ble kjent ugyldig etter over 20 år

  articleCreated with Sketch.28. desember 2023

  For å få registrert og beskyttet et varemerke må merket ha et tilstrekkelig særpreg som kjennetegner de varene eller tjenestene det gjelder. Generiske navn som ikke er egnet til å identifisere et spesifikt produkt er ikke vernet. Det er heller ikke mulig å registrere varemerker som i hovedsak bare beskriver produktet, som for eksempel hvor produktet kommer fra. Dette var sakens kjerne da tingretten nylig avgjorde gyldigheten av en varemerkeregistrering av Mack sitt mineralvann – ARCTIC WATER.

 • Kjøp og salg av varer – hvordan bruke Incoterms riktig

  articleCreated with Sketch.27. desember 2023

  Lastebil i grøfta, container over bord, tyveri eller dokumentsvindel – mulighetene er mange. Alle som driver med varehandel bør ha et bevisst forhold til hvem som har risikoen for varer under transport.

 • Gratisbilletter til de ansatte i julegave?

  articleCreated with Sketch.22. desember 2023

  Å gi festivalpass og konsertbilletter til ansatte og frivillige har lenge vært en vanlig praksis, men er disse såkalte «gratisbillettene» egentlig gratis?

 • Rettskraftig dom om markedsføringslovens § 25 - vern mot produktetterligning

  articleCreated with Sketch.20. desember 2023

  Nylig avviste Høyesterett en anke over en dom avsagt av Borgarting lagmannsrett, der Brødrene Dahl ble dømt for ulovlig produktetterligning i strid med markedsføringslovens generalklausul i § 25 om god forretningsskikk.

 • Rapportering av dine finansielle forhold i utlandet til norske skattemyndigheter

  articleCreated with Sketch.20. desember 2023

  I november inngikk Norge en intensjonsavtale med 47 land om å tiltre OECDs nye standard for rapportering og automatisk utveksling av opplysninger om kryptoaktiva (CARF), med sikte på å gjennomføre første utveksling i 2027. Fra før har Norge inngått avtaler om automatisk utveksling av opplysninger om finansielle konti hos finansinstitusjoner (CRS og FATCA).

 • Regjeringen foreslår ny lov om suppleringsskatt

  articleCreated with Sketch.20. desember 2023

  Fredag 24. november la regjeringen frem et forslag til Lov om suppleringsskatt på underbeskattet inntekt i konsern. Forslaget innebærer implementering av OECDs Pilar 2 regelverket. Lovforslaget tar sikte på å begrense flytting av overskudd og sikre at store konserner betaler minst 15 prosent skatt.

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder Bing brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....