Avslag på rammetillatelse

Dersom kommunen har gitt avslag på en rammetillatelse, må kommunen ha et klart hjemmelsgrunnlag for å avslå rammetillatelsen.

Da må enten rammesøknaden være i strid med reguleringsplan eller den er i strid med bestemmelser i plan- og bygningsloven og f.eks. TEK10 og TEK17. Er rammesøknaden i tråd med reguleringsplan og plan- og bygningsloven, har du et rettskrav på å få tillatelse innen 12 uker.

 

Avslag med hjemmel i plan- og bygningsloven

Vi opplever ofte at rammetillatelse avslås med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 29-1 og 29-2. Terskelen for å avslå rammetillatelse etter plan- og bygningsloven §29-1 og §29-2 er imidlertid høy. Det er i slike saker fornuftig å påklage avslaget, og deretter gå i dialog med kommunen om mindre endringer slik at rammetillatelsen kan innvilges.

Om rammesøknaden er i strid med reguleringsplan eller plan- og bygningsloven, er ofte basert på en tolkning av reguleringsplanen eller plan- og bygningsloven. At kommunen gir avslag på rammetillatelsen, betyr derfor ikke at kommunen hadde rett til å gi avslag.

 

Avslag kan påklages

Avslag på rammetillatelse kan påklages. Det må gjøres innen 3 uker fra avslaget ble kjent for søkeren. Dersom klagen ikke tas til følge i kommunen, blir saken oversendt til Fylkesmannen for endelig avgjørelse.

Les mer her om hvilke frister kommunen må overholde og klagemuligheter til Fylkesmannen

 

Gir avslag på feil grunnlag

Vi ser ofte at kommunen gir avslag på feil grunnlag, og at kommunen hadde en plikt til å tillate rammetillatelsen. Vi har bistått mange utbyggere i å klage på avslag på rammetillatelse. Dersom klagen får medhold hos kommunen eller Fylkesmannen, har du krav på å få dekket nødvendige utgifter til advokat.

Trenger hjelp til en av disse problemstillingene?

Ta kontakt med oss

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder Bing brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....