Marianne Røed er senioradvokat i faggruppen for eiendomsutvikling, forvaltningsrett og samfunnskontakt.

Marianne har særlig kompetanse innen plan- og bygningsrett, herunder reguleringsplaner, dispensasjoner, klager og strategisk rådgivning. Hun har i tillegg erfaring med blant annet ekspropriasjon, tomtefeste, husleierett, servitutter og forvaltningsrett.

Marianne har også bakgrunn som juridisk rådgiver og byggesaksbehandler i avdeling for plan, bygg og geodata i Vestby kommune. I tillegg er hun en erfaren politiker som har vært varaordfører i Ås kommune, medlem av formannskapet, samt gruppeleder for Senterpartiet i Ås kommunestyre. Hun har i tillegg vært nestleder i Akershus Senterparti.

I saker som involverer det offentlige er det avgjørende å ha forståelse for både de politiske- og offentlige prosessene, i tillegg til å ha høy juridisk kompetanse. Med sine juridiske kunnskaper og sin administrative og politiske bakgrunn har Marianne en solid ballast for å yte bistand av høy kvalitet til Ræders kunder.

Utdanning

 • 2017Advokatbevilling
 • 2010Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo
 • 2006University of North Dakota, diverse valgfag

Arbeidserfaring

 • 2023 -Senioradvokat, Ræder Bing advokatfirma AS
 • 2022 - 2023Senioradvokat, Advokatfirmaet Ræder
 • 2016 - 2022Advokat og advokatfullmektig, Advokatfirmaet Ræder
 • 2010 - 2016Juridisk rådgiver, plan-, bygg- og geodata, Vestby kommune
 • 2012 - 2013Advokatfullmektig, Leieboerforeningen
 • 2006 - 2010Juridisk medarbeider i Leieboerforeningen
 • 2005Vitenskapelig assistent, Institutt for rettssosiologi, Universitetet i Oslo
 • 2003 - 2005Medarbeider Juss-Buss, jusstudentenes rettsinformasjon

Annet

Politiske verv

2018 - 2023   Nestleder, Akershus Senterparti

2007 - 2015     Varaordfører, Ås kommune

2007              Medlem av Ås kommunestyre

2007              Medlem av Formannskapet, Ås kommune

2007              Gruppeleder for Ås Senterpartis kommunestyregruppe

2007              Diverse verv i øvrige styrer, representantskap og utvalg

2009 - 2011     Leder, Ås Senterparti

 

Annet

2019 -             Varamedlem styret Viken kommunerevisjon IKS

2020 -             Styremedlem Follo ren IKS

Medlem av Den Norske Advokatforening

Forfatter av artikler

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder Bing brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....