Kan du bygge tilbygg uten å søke?

Alle byggetiltak er i utgangspunktet søknadspliktige. Men det er gitt en rekke unntak.

Hvilke tiltak er søknadspliktig?

Etter endringer plan- og bygningsloven § 20-5 den 1. juli 2017, ble en rekke tiltak unntatt fra søknadsplikt. Dette gjelder f.eks. tilbygg, garasje, boder, uthus. Det er likevel satt begrensninger på utformingen av søknadsfrie byggetiltak. Nå kan du bygge en garasje på inntil 50 m2 med maks mønehøyde 4 meter (gesims 3 meter) så lenge tiltaket ikke er nærmere 1 meter fra nabogrensen. Men dette er likevel bare et utgangspunkt.

 

Byggetiltaket må også være i tråd med reguleringsplanen

Om byggetiltaket er i tråd med reguleringsplanen er ofte vanskelig å vite. Da må du undersøke om det er bestemmelser i reguleringsplan eller plankartet som er til hinder for et slikt byggetiltak. For eksempel kan tillatt utnyttelsesgrad i reguleringsplanen være til hinder for å bygge tilbygg, anneks, boder og garasjer.


Dersom byggetiltaket er i strid med reguleringsplanen er byggetiltaket ikke bare søknadspliktig, men du må også søke dispensasjon fra reguleringsplan for å få tillatelse.


Trenger du hjelp til disse problemstillingene?

Ta kontakt med oss

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder Bing brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....