Tvisteløsning og prosedyre

Tvister og konflikter er ikke uvanlig i næringslivet, men slike situasjoner reiser krevende problemstillinger. Noen ganger kan det være klokt å få inn en ekstern til å ta et tidlig, kompetent blikk på en problemstilling – da kan man unngå å gjøre ting som kan være uheldig på sikt.
siluett_av_mann_snakkende_i_telefon_650.jpg

Når en konflikt er under oppseiling kan det være utfordrende å holde hodet kaldt og tanken klar, men ofte er det nettopp det som skal til for ikke å komplisere forholdene mer enn nødvendig, eller tilspisse saken ytterligere.

I Ræder Bing benytter vi vår betydelige erfaring fra prosesser for domstolene og ulike klageorganer både når vi gi kunder råd om tvister som kan oppstå og i våre prosedyreoppdrag. Vi vet at de beste løsningene ofte kommer uten at rettsapparatet kobles inn, og sikter mot dette der det er mulig. I mange tilfeller er det imidlertid ingen vei utenom en domstol, og vi har derfor erfarne prosessadvokater som fører et betydelig antall saker for domstolene hvert år. Våre advokater har betydelig erfaring fra alle instanser innen de alminnelige domstoler, fra tingrett til Høyesterett, og fra alle spesialdomstoler og voldgiftsbehandling.

Ræder Bings advokater har også erfaring fra spørsmål om foretaksstraff, som kan oppstå ved forhold som påståtte brudd på vernelovgivning, arbeidsmiljøloven eller i forbindelse med problemstillinger knyttet til brudd på verdipapirlovgivning, konkurranserett og miljøkriminalitet. Etter at straffeloven ble endret, kan foretaksstraff ilegges selv i tilfeller hvor det ikke er utvist skyld – selv om graden av skyld er ett av flere forhold som inngår når domstolen vurderer hvorvidt foretaksstraff skal ilegges.
Møt teamet her

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder Bing brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....