Forsikring og erstatning

Våre advokater på forsikring- og erstatningsrett bistår noen av Norges største forsikringsselskaper, til bedrifter og privatkunder. Vi samarbeider tett med faggruppen for shipping, marine og transport og kan tilby et bredt spekter av forsikringsjuridiske tjenester.
bilde_av_livbøye_650.jpg

Ræder Bing har lang erfaring i å bistå forsikringsselskap i forsikringsrelaterte saker, eksempelvis; ansvarsskader innenfor profesjonsansvar, generelt bedriftsansvar og større tingskader. Videre bistår vi også bedrifter med å melde forsikringskrav (på riktig måte og i riktig tid), og i tvister mot forsikringsselskapet.

Vi har omfattende prosedyreerfaring fra alle rettsinstanser og bistår med regresskrav, forsikringsmessige spørsmål, virksomhetsetablering og generell løpende rådgivning. 

Våre advokater har solid erfaring med blant annet

 • Ansvarsskader (bedriftsansvar, profesjonsansvar, styreansvar, produktansvar, forurensningsansvar)
 • Storskadehåndtering
 • Regresskrav
 • Avbruddstap
 • Forsikringsjuridisk «due diligence» ved kjøp eller salg av virksomhet
 • Etablering av forsikringsvirksomhet / «captive» i Norge
 • Vilkårsutforming
 • Shipping, marine og transport
 • Produktansvar

  Møt teamet her
articleCreated with Sketch.28. mars 2024

Meld din skade i tide

umbrella-standing-out-from-the-crowd-leadership.jpg_s=1024x1024&w=is&k=20&c=_vcGCurOMsX2DVKbobfq1Cn5PqXYwhzFLdMOyp8_GXs=.jpg

Når en skade skjer, er det nyttig å være forsikret. Det er imidlertid noen spilleregler som må følges for å få glede av forsikringen. Blant disse er reglene om melding av skade, eller meldefristreglene. Om forsikringsselskapet ikke får varsel i tide, kan dekningen falle bort. Som et grunnprinsipp er dette enkelt og forståelig, men reglene byr på noen utfordringer som kan være overraskende.

articleCreated with Sketch.5. november 2023

Reklamasjonsfrist ved erstatningskrav mot egen advokat

man-holding-a-legal-document-in-hand-lawyer-holding-law-paper-in-office-scale-and-justice.jpg_s=1024x1024&w=is&k=20&c=MCz0kJSj_xbkoU0w7SUaf7mQ1T4PYylHdYwOid7GBg4=.jpg

Advokatansvar omtales stadig vekk i media, og det synes å være en økning i omfanget av saker hvor en klient fremmer erstatningskrav mot sin egen advokat. Det er likevel lett å glemme at man kan tape et slikt erstatningskrav dersom man ikke reklamerer i tide.

articleCreated with Sketch.13. januar 2023

Ansvarsforsikring: Hvordan fordeles forsikringssummen når det ikke er nok til alle?

3d-rendering-liv-preserver-isolerad-p%C3%A5-bakgrund-med-urklipps-bana.jpg_s=1024x1024&w=is&k=20&c=58MF5JkT0zajErPqPdXRAW7K_M5fF7Oo8rKhquzIhcI=.jpg

Etter forsikringsavtaleloven («FAL») § 7-6 kan en skadelidt kreve erstatning direkte fra skadevolders ansvarsforsikrer. Denne direktekravsadgangen gjelder for de fleste forsikringsavtaler, og det innebærer en eksponering for norske forsikringsselskaper (ansvarsassurandører), som forsikringsselskaper i mange andre land ikke utsettes for.

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder Bing brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....