Podkast - «Råd om rett™»

I «Råd om rett™ – ukentlige samtaler om arbeidsliv» gir advokatene i Ræder Bing de som jobber med HR svar på spørsmål de ofte har. Hver tirsdag kan du lytte til våre advokater dele kunnskap, erfaringer og gir råd på aktuelle arbeidsrettslige temaer - klar tale på 15 minutter! Abonner: Du finner «Råd om rett™» der du lytter til podkast. Apple, Spotify, Google Når du abonnerer vil hver nye episode legges til i appen på din valgte enhet. Du kan også lytte til podkastene fra hver enkelt episode sine sider.
 • Medarbeidersamtalen

  articleCreated with Sketch.5. mars 2024

  Mari og Limita snakker om viktigheten av medarbeidersamtalen som et verktøy for å fremme et sunt arbeidsmiljø og effektivt lederskap. Gjennom åpne samtaler kan ledere identifisere styrker, utfordringer og skape et klima av tillit. De diskuterer også konsekvensene av manglende medvirkning, og betydningen av aktiv deltakelse for både ansatte og organisasjonen.

 • Advarsler

  articleCreated with Sketch.27. februar 2024

  I denne episoden gir Kari og Mari deg råd om når og hvordan en advarsel kan gis. Loven gir deg ikke svar på hva en advarsel er, når den kan brukes og hvordan en bør gå frem. Det er likevel klart at advarselen er en sanksjon som ligger i arbeidsgivers styringsrett. Det er viktig å huske på at det å få en advarsel er noe som oppleves tungt og belastende for arbeidstaker. En advarsel skal derfor være en saklig sanksjon. På denne måten blir en advarsel et tydelig signal fra arbeidsgiver om at arbeidstaker må korrigere seg. Klarer arbeidstaker det, vil advarselen ha gjort nytten sin. Klarer ikke arbeidstaker å endre kurs, vil en advarsel kunne ha flere viktige funksjoner i den videre oppfølingen av arbeidstaker.

 • Prøvetid

  articleCreated with Sketch.20. februar 2024

  I denne episoden snakker Mari og Kari om bruk og betydning av prøvetid. Bruk av prøvetid betyr at alle skal ha en ordentlig sjanse til å få det til. Tydelighet og omsorg er avgjørende. Og går det likevel ikke, så kan man gjøre noe med det.

 • Kompetanseutvikling og ulike karriere-veier

  articleCreated with Sketch.13. februar 2024

  I denne episoden snakker Kari og Mari om hvordan arbeidsgivers behov for å utvikle den kompetansen de ansatte har, sammenfaller med de ansattes behov for å oppleve en eller annen karriere-tilfredshet. De understreker at organisasjonens suksess avhenger av hvor godt den klarer å utnytte sine menneskelige ressurser. I denne sammenheng er det viktig å unngå at flinke fagfolk forfremmes til sitt eget inkompetansenivå. Husk at utvikling av kompetanse ikke trenger å være dyrt om organisasjonen utnytter sine interne ressurser på en god måte. Det de derimot påpeker at er dyrt om en ser på organisasjonens økonomi, effektivitet, mm., er rekruttering og høy turnover.

 • Arbeidstakers medvirkningsplikt ved sykefravær

  articleCreated with Sketch.6. februar 2024

  I denne episoden snakker Limita og Kari om et tema som henger tett sammen med temaene sykefravær og arbeidsmiljø, nemlig arbeidstakers plikt til å medvirke selv for å unngå sykefravær eller å bidra til at sykefravær blir så korte som mulig før arbeidstaker kan komme tilbake. Tema er altså hvordan forebygge og hvordan følge opp. De snakker også om betydningen av at arbeidstaker ikke medvirker, enten det gjelder betydning for selve ansettelsesforhold eller betydning for sykepenger.

 • Håndtering av sykefravær

  articleCreated with Sketch.30. januar 2024

  Omfattende sykefravær er en utfordring for mange arbeidsgivere, enten dette er sammenhengende langt fravær, eller omfattende fravær i perioder. I denne episoden snakker Limita og Kari om hva som ligger i tilretteleggingsplikten og hvor grensen går før man må kunne kreve at arbeidstaker kan komme tilbake og fylle stillingen sin eller en annen ledig stilling. De snakker også om hva som skal til for å sette igjen spor etter seg – dokumentere – hva som er gjort

 • Klage fra ansatte – varsel eller ikke?

  articleCreated with Sketch.23. januar 2024

  Arbeidstakere skal ha lov til å ytre seg om kritikkverdige forhold på jobb. Dette er en grunnleggende rettighet. Ny praksis fra Høyesterett viser også at listen er veldig lav for hvilke ytringer som skal kalles «varsling». Da er det ekstra viktig at arbeidsgivere setter igjen spor etter seg for å kunne dokumentere at reaksjoner fra leder handler om noe annet enn gjengjeldelse for varsling. I denne episoden diskuterer Limita og Kari hva arbeidsgivere har av spillerom når noen klager på arbeidsmiljøet, og hva man bør gjøre, enten noen er utsatt for uforsvarlig arbeidsmiljø, eller «utsatt for ledelse».

 • Nedbemanning i konsern – Hva må vi vite nå?

  articleCreated with Sketch.16. januar 2024

  I nedbemanningsprosesser er mulighet for omplassering og fortrinnsrett til nye stillinger viktige rettigheter for de ansatte. For arbeidsgivere er det viktig å ha gode rutiner for å sørge for at rettighetene respekteres. Fra og med 1. januar 2024 er dette ansvaret utvidet til å gjelde ved nedbemanning i konsern, uansett hvor. I denne episoden går Kari og Limita gjennom bakgrunnen for lovfestingen, og de overordnede utgangspunktene i de nye reglene. I tillegg gir de råd om hvordan virksomheter som inngår i et konsern best mulig kan håndtere det nye regelverket.

 • Skillet mellom arbeidstaker og oppdragstaker

  articleCreated with Sketch.10. januar 2024

  Stillingsvernet i arbeidsmiljøloven innebærer både rettigheter for arbeidstaker og plikter for arbeidsgiver. Det å kalle noen for oppdragstaker gjør ikke alene at man er unntatt fra disse rettighetene. Hvem er omfattet stillingsvernet, og hvor går skillet mellom en arbeidstaker og en oppdragstaker som ikke har slikt vern? I denne episoden snakker Kari og Limita om arbeidsmiljølovens arbeidstakerbegrep og særlig relevant rettspraksis i forhold til dette begrepet.

 • Lønnstyveri

  articleCreated with Sketch.11. desember 2023

  Hvorfor har straffeloven en egen bestemmelse om lønnstyveri, og hva innebærer bestemmelsen? Når er lønnstrekk straffbart, og har det betydning at arbeidsgiver har vært i god tro? I denne episoden snakker Ragnhild og Siri om straffelovens bestemmelse om lønnstyveri.

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder Bing brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....