Podkast - «Råd om rett™»

I «Råd om rett™ – ukentlige samtaler om arbeidsliv» gir advokatene i Ræder Bing de som jobber med HR svar på spørsmål de ofte har. Hver tirsdag kan du lytte til våre advokater dele kunnskap, erfaringer og gir råd på aktuelle arbeidsrettslige temaer - klar tale på 15 minutter! Abonner: Du finner «Råd om rett™» der du lytter til podkast. Apple, Spotify, Google Når du abonnerer vil hver nye episode legges til i appen på din valgte enhet. Du kan også lytte til podkastene fra hver enkelt episode sine sider.
 • Erstatning for urettmessig avskjed

  articleCreated with Sketch.26. september 2023

  Hvilke erstatningsregler gjelder hvis arbeidstaker har fått en ulovlig avskjed? Hvilke momenter har betydning ved tapsutmålingen? Kan arbeidstaker få erstatning for tapt fremtidig inntekt og i så fall hvor lenge? Ragnhild og Siri snakker i denne episoden av 'Råd om rett' om erstatning ved urettmessig avskjed.

 • Rekruttering

  articleCreated with Sketch.19. september 2023

  Hvorfor er det en risiko for ubevisst diskriminering i rekrutteringsprosesser? Hvordan gjennomføre en objektiv og kompetansebasert prosess, og hvorfor bør arbeidsgiver ikke la seg styre av magefølelse og kjemi? Kan dette forhindre feilansettelser og bidra til mer mangfold? Kari Hanne Holland-Hverven fra Amesto People & Culture er gjest i studio hos Ragnhild og Siri og tema er rekruttering.

 • Hva innebærer en avskjed?

  articleCreated with Sketch.13. september 2023

  Arbeidsmiljølovens mest alvorlige reaksjon er avskjed. Hva innebærer det at arbeidsforholdet opphører på dagen uten oppsigelsestid? Når opphører retten til lønn og andre ytelser? Og må arbeidstaker som blir avskjediget informere nye arbeidsgivere om dette? I denne episoden av podkasten "Råd om rett" snakker Ragnhild og Siri om virkningen av avskjed.

 • Attest

  articleCreated with Sketch.5. september 2023

  Når har arbeidstaker krav på attest, og hva skal stå i attesten? Kan arbeidsgiver skrive om fravær eller andre negative forhold, og kan arbeidsgiver nekte å skrive attest til en ansatt som er blitt avskjediget? Dette med mer vil Ragnhild og Siri gi svar på i denne episoden av "Råd om Rett".

 • Oppsigelse, ferieavvikling og arbeid for andre under permittering – hva gjelder?

  articleCreated with Sketch.29. august 2023

  Skal permitterte arbeidstakere avvikle ferie? Hva er konsekvensen av at permitterte ansatte arbeider for andre arbeidsgivere? Og hva skjer egentlig med oppsigelsestiden hvis arbeidstaker eller arbeidsgiver sier opp arbeidsforholdet under permitteringen? Ragnhild og Siri tar opp flere praktiske spørsmål ved permittering i denne episoden av "Råd om rett"

 • Oppsigelse på grunn av straffbare forhold på fritiden

  articleCreated with Sketch.22. august 2023

  Gir det automatisk saklig grunn for oppsigelse om en arbeidstaker blir straffedømt? Eller må det straffbare forholdet ha skjedd i forbindelse med arbeidet? Hva med om personen skal sone fengelsstraff – gir fraværet alene grunnlag for å avslutte arbeidsforholdet? I denne episoden svarer Ragnhild og Siri på disse spørsmålene og gir råd for vanskelige situasjoner.

 • Hva må du vite om domstolene?

  articleCreated with Sketch.15. august 2023

  Hva er forskjellen på rettsmekling og rettssak? Hvordan forbereder dommerne seg til begge deler, hva er de opptatt av når de møter advokater, arbeidsgivere og arbeidstakere i arbeidsrettssaker – og hvilke vitneforklaringer legger de mest vekt på? Råd om rett fortsetter serien «Hvem er hvem i arbeidsretten» , og tingrettsdommer Elisabeth Ramstad fra Oslo tingrett besøker Ragnhild og Siri i studio.

 • Oppsigelse på grunn av arbeidstakers rusbruk – AKAN-ordningen

  articleCreated with Sketch.27. juni 2023

  Hva kan og bør du som arbeidsgiver foreta deg overfor en arbeidstaker med et rusproblem? Må du melde deg inn i AKAN-ordningen, og hva forplikter du deg i så fall til? Er rusmisbruk saklig grunn for oppsigelse uansett, eller må arbeidstakeren ha møtt beruset på arbeid? I denne episoden av 'Råd om rett' gir Ragnhild og Siri råd om hvordan du som arbeidsgiver skal forholde deg til ansatte med rusproblemer.

 • Virksomhetsoverdragelse i et nøtteskall

  articleCreated with Sketch.20. juni 2023

  Hva er en virksomhetsoverdragelse? Er det noe annet enn en fusjon, det samme, eller noe mer? Kan det foreligge selv om bare deler av en virksomhet overføres, og hvorfor har vi et eget kapittel i arbeidsmiljøloven om dette temaet? I denne episoden av podkasten 'Råd om rett' gir Ragnhild og Siri en forenklet intro til temaet virksomhetsoverdragelser.

 • Saklighetskravet ved oppsigelse på grunn av arbeidstakers forhold

  articleCreated with Sketch.13. juni 2023

  Når kan man lovlig si opp en arbeidstaker på grunn av noe personen har gjort – eller ikke gjort? Hva betyr egentlig «saklig grunn» for oppsigelse, og har det noen betydning hvordan en oppsigelse vil ramme arbeidstakeren? I denne episoden av podkasten 'Råd om rett' snakker Ragnhild og Siri om en helt grunnleggende problemstilling i arbeidsrettens verden.

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder Bing brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....