Reguleringsplan

Mange spør seg, hva er en reguleringsplan, når trenger jeg den og hvilke virkninger har den?

Reguleringsplan er en kommunalt vedtatt plan som er bestemmende for hva som kan bygges innenfor reguleringsplanens geografiske angitte område.

Delt i områdeplan og detaljplan

I dag er det to nivåer på reguleringsplaner. Områdeplan er en reguleringsplan som gjelder et større geografisk område, mens en detaljplan som oftest gjelder en eller flere tomter. Før plan- og bygningsloven ble endret i 2008 ble det som i dag er områdeplan gjerne definert som områdeplan, mens detaljplan var bebyggelsesplan. I reguleringsplaner vedtatt før 2010 er det ofte nedfelt plankrav i reguleringsplanen om bebyggelsesplan, det er i dag et krav om detaljplan.

Vedtas av kommune-politikere

Reguleringsplaner skal vedtas av politikerne i kommunen. Kommunen står derfor relativt fritt til å bestemme innholdet i en reguleringsplan, men reguleringsplanen må likevel være innenfor et juridisk rammeverk.

Vi har lang erfaring i å arbeide med reguleringsplaner. Vi kombinerer vår politiske erfaring med juridisk kompetanse. For å oppnå et bestemt resultat må det jobbes strategisk både med politiske og juridiske argumenter.

Juridiske konsekvenser av planen

Det er svært viktig å vurdere de juridiske konsekvensene av en reguleringsplan før den blir vedtatt. Både rekkefølgebestemmelser og mer eller mindre skjulte bestemmelser kan få stor påvirkning av hvor lønnsom utbyggingen blir. Ofte ser vi også at reguleringsplaner har så tyngende bestemmelser at det ikke er lønnsomt å bygge ut områder.

Typiske problemstillinger kyttet til reguleringsplan:

 • ekspropriasjon

 • innsigelser fra statlige myndigheter, fylkeskommune eller fylkesmann

 • høringsuttalelser

 • naboer

 • kommuneplan

 • konsekvensutredning

 • lang saksbehandlingstid

 • plankart og plankrav

 • reguleringsbestemmelser

 • rekkefølgebestemmelser

 • utnyttelsesgrad

 

Får du ikke svar på byggesøknaden?

Les mer om hvilke frister kommunen må overholde for søknadsbehandling og klagemuligheter her.

 

Trenger du hjelp med å finne en løsning for ulike nivå av krav- og reguleringsbestemmelser?

Ta kontakt med oss

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder Bing brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....