Hva er en utbyggingsavtale?

En utbyggingsavtale er en avtale mellom kommunen og utbyggeren om bygging av f.eks. infrastruktur. I mange tilfeller kan utbyggingsavtalen sikre at utbyggingen blir mer fleksibel, slik at det er både i utbyggers og kommunens interesse å inngå en utbyggingsavtale.

Brukes til å oppfylle rekkefølgebestemmelser

Utbyggingsavtaler blir ofte brukt til å oppfylle rekkefølgebestemmelser i reguleringsplanen. Det er imidlertid ikke fritt frem for kommunen til å kreve hva som helst. Det følger av plan- og bygningsloven § 17-3 at det er lagt sterke begrensninger på hva kommunen kan kreve i en utbyggingsavtale. Kommunen kan f.eks. ikke kreve at utbyggere skal bekoste tiltak utenfor planområdet som ikke er nødvendig som følge av utbyggingen. Størrelsen på bidraget fra utbygger skal også være forholdsmessig. I forholds kommunens eget bidrag til tiltaket utgjøre et moment i vurderingen av om utbyggers bidrag er forholdsmessig.


Det er økende trend at kommuner kommer med krav som ikke er nødvendig for gjennomføring av planen, og kravene er heller ikke forholdsmessig. Dette skjer som regel allerede ved reguleringstidspunktet, når kommunene legger inn rekkefølgebestemmelser i reguleringsbestemmelsene.

Forhandles med kommunen

Inngåelse av utbyggingsavtaler med kommunen er en forhandling. Dersom utbygger mener at kommunen har gått for langt i sine krav, må det argumenteres for at kommunen ikke kan kreve dette etter plan- og bygningsloven § 17-3. Kommunen vil som regel argumentere med at det ikke kan gis rammetillatelse før alle rekkefølgebestemmelser er oppfylt, men dette kan håndteres i selve utbyggingsavtalen.

Er du i gang med en utbyggingsavtale og lurer på hva veien videre er?

Ta kontakt med oss

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder Bing brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....