Underholdning

Vår underholdningsavdeling er Nordens største i sitt slag. Her møter du advokater med spisskompetanse innen medie-, underholdnings- og kulturbransjen, med både omfattende praktisk erfaring, markedsledende bransjeinnsikt, kommersiell forståelse og faglig tyngde.
Underholdning_1.jpg

Våre spesialister er organisert i bransjeteam som leverer skreddersydd juridisk og kommersiell rådgiving til norske og internasjonale aktører og bransjeorganisasjoner, innen musikk, film/TV, teater, spill, reklame, event og scene. Avdelingen samarbeider tett med velrennomerte aktører i utlandet, og håndterer jevnlig saker med grenseoverskridende elementer.

Arrangør

Bransjeteamet for arrangør dekker alle juridiske aspekter ved arrangørvirksomhet. Teamet yter blant annet bistand ved booking av artister, avtaler med crew og leie av utstyr, og bistår også med sponsoravtaler og spørsmål om promotering og markedsføring, herunder på sosiale medier. Dersom arrangøren skal gjøre opptak av eller live-strømme et arrangement, kan teamet bistå med klarering av rettigheter og nødvendige avtaler.

E-sport & gaming

Bransjeteamet for e-sport og gaming tilbyr bistand knyttet til kommersiell drift av e-sportsvirksomhet. Teamet kan blant annet bistå med å opprette selskap, inngå reklame- og sponsoravtaler, forvalte varemerker og sportsrettigheter og å arrangere events, konkurranser og lignende. Bransjeteamet dekker også idrettsjuss, herunder avtaler med lag og utøvere, tilvirkingsavtaler for spill og apper og avtaler om levering av VR-tjenester, samt e-handel, pengespill, medier og kringkasting og klarering av rettigheter.

Film & TV

Bransjeteamet for film og TV kan bistå i alle produksjonsledd, både på dramaproduksjoner, realityserier, dokumentarer, sportssendinger og lignende. Teamets film- og TV-advokater bistår når det skal inngås avtale med bestillende plattformer, internasjonale strømmetjenester og formateiere, med kreative bidragsytere som manusforfatter, regissør, komponist og skuespillere og med crew, deltakere og programledere, samt med klarering av rettigheter og utforming av chain of title.

Kunst & Museum

Teamet for kunst- og museumsbransjen tilbyr et bredt spekter av tjenester, inkludert rådgivning om rettigheter og plikter knyttet til samlinger, avtaleforhandlinger, klarering av rettigheter og tvisteløsning. Teamet dekker alle aspekter av moderne galleri- og museumsvirksomhet, som kjøp og salg av kunst, transport, utstillinger, live-arrangementer, innhold til digitale plattformer, samt avtaler med arbeids- og oppdragstakere, sponsorer og andre samarbeidspartnere.

Musikk

Vårt musikk-team bistår store og små virksomheter som ønsker å bruke musikk i kreative og kommersielle prosjekter, herunder til bruk på sosiale medier, i live-sammenheng, på strømmeplattformer og for film og TV. Vår rådgivning omfatter både lisensiering av rettigheter til eksisterende musikk, samt bestilling av nyskrevet musikk fra komponist. Vi bistår også aktørene i musikkbransjen ved produksjon, utgivelse og distribusjon av musikkinnspillinger, og tilbyr spesialtilpassede management-avtaler, platekontrakter og forlagsavtaler. Musikk-teamet har bred erfaring spørsmål om krenkelse av musikkrettigheter og tvist om rettigheter til vederlag, og kan bidra med strategisk rådgivning og tvisteløsning.

Restaurant & Uteliv

Bransjeteamet for restaurant og uteliv bistår klienter innen serveringsbransjen med alle aspekter av deres virksomhet. Teamet har særlig kompetanse knyttet til kontraktsforhandlinger og offentlige tillatelser i forbindelse med skjenkebevilling, uteservering, egenvakthold, brannvern, krav fra Mattilsynet og avtaler som er nødvendig for å spille musikk eller å vise sportsarrangementer på serveringssteder.

Sport

Teamet for sport bistår ved kontraktsforhandlinger og tvister i forbindelse med utøveravtaler, overgangsavtaler og agentavtaler innen norsk toppidrett. Teamet har også særlig kompetanse på kommersielle rettigheter forbundet med bilderettigheter, tv-rettigheter og sponsoravtaler.

Teater

Bransjeteamet for teater tilbyr bistand knyttet til alle juridiske aspekter ved teaterproduksjoner og kommersialisering av disse. Teamet håndterer blant annet spørsmål om opphavsrett, musikkrettigheter, utøverrettigheter, arbeidsrett og oppdragstakere. 

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder Bing brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....