E-sport & gaming

Våre advokater tilbyr bistand knyttet til kommersiell drift av e-sportsvirksomhet. Vi kan blant annet bistå med å opprette selskap, inngå reklame- og sponsoravtaler, forvalte varemerker og sportsrettigheter og å arrangere events, konkurranser og lignende. Våre advokater er blant annet spesialisert innen opphavsrett, kontraktsrett og markedsføringsrett.
E-sport_gaming_1.jpg

Våre advokater har omfattende erfaring med å bistå organisasjoner, klubber, utøvere og spillutviklere. Vi har et stort nettverk innen bransjene og kan bistå med ytterligere kommersialisering av din e-sportsvirksomhet.

Vi dekker også idrettsjuss, herunder med avtaler for lag og utøvere, tilvirkingsavtaler for spill og apper, avtaler om levering av VR-tjenester, samt e-handel, medier, kringkasting og klarering av rettigheter.

Vi bistår selskaper innen E-sport & gaming bransjen med et bredt spekter av fagområder som:

Immateriell- og markedsføringsrett

Advokatene innen rettighetsjuss bistår med å etablere, sikre og håndheve rettigheter av alle slag, bl.a. opphavsrett, varemerker, design, domenenavn og foretaksnavn. Vi kan også administrere porteføljer av slike rettigheter på vegne av selskap innen E-sport & gaming bransjen, herunder lisensavtaler, internasjonale teknologikontakter og avtaler med de som skal kringkaste eller på annen måte vise frem e-sport og lignende arrangementer på ulike plattformer som SoMe.

Personvern og GDPR

Aktører innen E-sport & gaming bransjen må hensynta minstekrav innen personvernregelverket. For leverandører av ulike apper, skytjenester, kunstig intelligens (AI) eller andre IT-løsninger er personvern og datasikkerhet sentralt. Ræders Bings advokater har bred erfaring med å lage deltagerkontrakter, samtykketekster, databehandleravtaler og personvernerklæringer innen E-sport & gaming bransjen

Skatt og avgift

Effektive råd og god planlegging rundt skatt og avgift kan gi virksomheter konkurransemessige fordeler. Løpende rådgivning på dette feltet er en både bedre og rimeligere løsning enn å hente inn krisehjelp etter et bokettersyn eller besøk fra Skatteetaten.

Selskapsrett

Uansett hvilket stadium en virksomhet er i kan våre selskapsrettsadvokater gi løpende rådgivning i forbindelse med drift og forvaltning, både til ledelse, styrende organer og aksjonærer.

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder Bing brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....