Gratisbilletter til de ansatte i julegave?

LinkedIn icon
articleCreated with Sketch.22. desember 2023

Å gi festivalpass og konsertbilletter til ansatte og frivillige har lenge vært en vanlig praksis, men er disse såkalte «gratisbillettene» egentlig gratis?

event-concert-record-mobile-phone.jpg_s=1024x1024&w=is&k=20&c=f_25k1-1Hx_q7jbSUn0lfiMT30BzWgwau6yLUG780Rs=.jpg

Regelen er at den samlede rabatten ikke må overstiger 8.000 kr. i løpet av året for at den skal være skattefri. Så hvordan skal man håndtere gratis festival- og konsertbilletter som arbeidsgiver?

Skatt på alt alltid!

Generelt er enhver økonomisk fordel som oppnås gjennom arbeid skattepliktig inntekt for mottakeren. Dette gjelder ikke bare fordeler fra arbeidsgiver, men også fordeler fra andre kilder som er knyttet til arbeidsforholdet. Dette inkluderer for eksempel konsertbilletter fra arbeidsgivers samarbeidspartnere. Det sentrale er at det er en økonomisk fordel som er oppnådd gjennom arbeid.

Økonomiske fordeler kan være både penger (lønn, bonuser, feriepenger) og naturalytelser (konsertbilletter, kinobilletter, festivalbilletter mv.). Hovedregelen for verdsettelsen av naturalytelser er omsetningsverdien – altså det beløpet en hvilken som helst annen person må betale for varen eller tjenesten. Ved rabatter er det differansen mellom det den ansatte må betale og det andre personer må betale for samme vare eller tjeneste som skal legges til grunn som skattepliktig fordel

Unntakene som bekrefter regelen

Det finnes flere unntak fra hovedregelen om at alle naturalytelser er skattepliktige. Tjenstlig bruk, rimelige velferdstiltak, personalrabatt-reglene og gaver er blant noen av de mest brukte unntakene.

Tjenstlig bruk
Gratisbilletter som arbeidsgivere gir ansatte er en skattepliktig fordel. Dersom den ansatte for eksempel skal se en konsert som ledd i utførelsen av sine arbeidsoppgaver, vil billetten være til tjenstlig bruk, og ikke anses som en skattepliktig fordel. Dersom den ansatte derimot skal se en konsert hovedsakelig i privat interesse, er konsertbillettens verdi skattepliktig.

Rimelige velferdstiltak
Velferdstiltak for å øke trivselen på arbeidsplassen betraktes som skattefrie. Om en gratis konsertbillett kan anses som et rimelig velferdstiltak med tilhørende skattefritak avhenger av om velferdstiltaket er vanlig i arbeidslivet, verdien av det enkelte velferdstiltak for den ansatte, og om summen av de enkelte velferdstiltak i året som ytes er av mindre økonomisk verdi.

Personalrabatt og gaver
Spesialregler om skattefri personalrabatt gjelder rabatt opp til 100 % på varer og tjenester som omsettes hos arbeidsgiver, i samme konsern, hos leverandører eller kunder. Øvre beløpsgrense er 8.000kr per ansatt per år. Dersom beløpsgrensen overstiges, er overstigende beløp skattepliktig inntekt.

Gaver til ansatte er i utgangspunktet skattepliktig, men det er skattefritak for visse såkalte «oppmerksomhetsgaver». Gave til de ansette (for eksempel en julegave) på inntil 5.000 kr per år kan gis skattefritt.

Når reglene om personalrabatt og skattefri gave kombineres, innebærer det at arbeidsgiver kan gi gratisbilletter for inntil 13.000 kr per ansatt per år skattefritt.

Arbeidsgivers rapporteringsansvar

Arbeidsgiver har rapporteringsplikt for lønn og naturalytelser for det eventuelle skattepliktige beløpet til Skatteetaten gjennom A-ordningen, senest den 5. i måneden etter den kalendermåneden når ytelsen gis. I tillegg plikter arbeidsgiver å foreta forskuddstrekk og beregne arbeidsgiveravgift.

Vårt råd er å sørge for god informasjon til de ansatte. I tillegg bør man finne effektive rutiner for å holde oversikt over gratisbilletter som gis til ansatte.

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder Bing brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....