Kunst og museum

Ræder Bings team for kunst- og museumsbransjen tilbyr et bredt spekter av tjenester, inkludert rådgivning om rettigheter og plikter knyttet til samlinger, avtaleforhandlinger, klarering av rettigheter og tvisteløsning. Teamet dekker alle aspekter av moderne galleri- og museumsvirksomhet, som kjøp og salg av kunst, transport, utstillinger, live-arrangementer, innhold til digitale plattformer, samt avtaler med arbeids- og oppdragstakere, sponsorer og andre samarbeidspartnere.
kunst_museum_2_1440x650.jpg

Teamet består av advokater med omfattende kunnskap om relevant lovgivning og regulering som påvirker museer og kunstinstitusjoner. Advokatene har erfaring med å bistå anerkjente kunst- og museumsinstitusjoner, inkludert forhandling og inngåelse av avtaler med tilsvarende institusjoner i utlandet. I forbindelse med utstillinger kan advokatene blant annet bistå med avtaler for utlån og innlån av kunstverk, herunder samarbeidsavtaler mellom ulike utstillere, avtaler med kunstnere, kuratorer, arkitektfirmaer og forlag og ellers bistå med juridisk rådgivning under hele livsforløpet til utstillingen.

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder Bing brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....