Hanna
Norum

Partner

HANO.jpg
Hanna Norum er partner i Ræder Bing

Hanna har lang erfaring og spisskompetanse om forsikringsrett (skadeforsikring, personforsikring og internasjonal forsikring) herunder relevante regulatoriske spørsmål, samt erstatningsrett og generell tvisteløsning/prosedyre.

Hun bistår både utenlandske og norske klienter med forsikringsrettslige problemstillinger og regulatoriske spørsmål. Hun har derfor omfattende erfaring knyttet til utforming av forsikringsvilkår og bistand om rapportering og krav norske myndigheter har til forsikringsselskapers og forsikringsformidleres virksomhet i Norge.

Hanna bistår også i betydelig utstrekning aktører i det engelske forsikringsmarkedet og deres etableringer i Europa etter at UK ikke lenger er omfattet av EUs regelverk.

Hun har solid prosedyreerfaring og bistår regelmessig norske og internasjonale klienter med forhandling og tvisteløsning i og utenfor domstolene.

Utdanning

 • 2015Forsikringsrett, Universitetet i Oslo
 • 2010Trygderett, Universitetet i Oslo
 • 2006Cand. Jur, Universitetet i Oslo
 • 2005Lisensiert sivil mekler, University of North Dakota
 • 2004Spesialemner, University of North Dakota School of Law

Arbeidserfaring

 • 2024 - ddPartner, Ræder Bing advokatfirma AS
 • 2023 - 2024Partner, Advokatfirmaet Berngaard AS
 • 2021 - 2023Senioradvokat, Advokatfirmaet Berngaard AS
 • 2018 - 2021Advokatfullmektig / Advokat, Advokatfirmaet Sverdrup DA
 • 2013 - 2018Advokatfullmektig, Finansklagenemnda
 • 2015 - 2016Redaksjonell medarbeider hovedrevisjon av forsikringsavtaleloven, Gyldendal Rettsdata
 • 2012 - 2013Rådgiver, Statens pensjonskasse, Forsikringsavdelingen
 • 2009 - 2012Rådgiver, NAV Klageinstans Oslo og Akershus
 • 2006 - 2009Rådgiver, Helse- og omsorgsdepartementet

Annet

2013 – 2016 Tillitsvalgt, Bedriftsjuristene i Finansklagenemnda

2009 – 2012 Tillitsvalgt, Akademikerne i NAV Klageinstans Oslo og Akershus

2008 – 2013 Meddommer, Oslo Tingrett

2006 – 2008 Styreleder, Norske Kvinnelige Juristers Forening

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder Bing brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....